Kaapatut Lapset ry:n tuki- ja neuvontapiste Toivon Talon työntekijän tai vapaaehtoisen kanssa voi keskustella apua eroon -chatissä kansainväliseen huoltokiistaan, lapsikaappaukseen tai sen uhkaan liittyvistä asioista. Voit myös keskustella eroamisesta kun perhe on kaksikultuurinen tai miten voit tukea lapsen kahden kultuurin identitettiä eron jälkeen.

TEEMACHAT : joka kuun 1. ja 3. keskiviikko klo 17-19.

Chatista saat tukea ja tietoa eri toimintamahdollisuuksista kansainvälisiin erotilanteisiin liittyvissä teemoissa.

Vapaaehtoiset ovat saaneet koulutuksen tehtävään ja heillä usein on omakohtaista kokemusta esimerkiksi lapsikaappauksesta tai sen uhasta perheessä, kansainvälisestä huoltokiistasta tai erotilanteesta.

Keskustelusta voit esimerkiksi saada apua kaappausuhan arvioimiseen sekä tuen ja oikean aputahon löytämiseen, kun kansainväliset lapsen tapaamisoikeus-, asumis- tai huoltajuusasiat ovat perheessä aktiivisia.

Chattiin voit tulla nimettömänä, ja voit ottaa yhteyttä myös, mikäli läheisen tilanne huolestuttaa.

Chat-keskustelut ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia.