Vanhempien ero voi heijastua lapsen elämään myös läheisten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden menetyksenä. Vanhempien on kiinnitettävä huomiota siihen, että lapsen suhteet hänelle tärkeisiin ihmisiin eivät katkea vaan lapsen elämässä säilyvät mukana hänelle merkitykselliset ja läheiset ihmiset.

Vanhempien on autettava lasta ylläpitämään ihmissuhteita eikä niiden toteutumista voi jättää lapsen varaan. Vanhempien on mahdollista yhdessä keskustella ja sopia siitä, millä tavoin lapsi tapaa ja säilyttää yhteyden eron jälkeen isovanhempiin, muihin sukulaisiin tai vaikkapa ystäviin. Olisi hyvä, että vanhemmat mahdollistaisivat lapsen suhteen esimerkiksi isovanhempiinsa erosta huolimatta ja olisivat valmiit auttamaan lasta yhteydenpidossa ja tapaamisten toteutumisessa esimerkiksi loma-aikoina tai syntymäpäivien tai muiden lapsen merkkipäivien yhteydessä. Lapselle läheiset aikuiset ja sukulaiset voivat myös tarjota lapselle merkityksellisä ihmissuhteita vanhempien rinnalla.

Lapselle voidaan vahvistaa  oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. Läheinen henkilö tarkoittaa suhdetta, joka on verrattavissa lapsen ja vanhemman väliseeen sekä vakiintuneeseen suhteeseen. Edellytyksenä voi olla esimerkiksi yhdessä asuminen tai hyvin tiiviit tapaamiset/luonapito ja aktiivinen osallistuminen lapsen hoivaan ja huolenpitoon.  Tapaamisoikeutta vahvistettaessa tarkastellaan sitä, onko suhde lapsen näkökulmasta käsin läheinen ja miten vanhemmat suhtautuvat tapaamisoikeuden vahvistamiseen. Tämä tapaamisoikeus lapsen ja  läheisen henkilön välillä vahvistetaan aina tuomioistuimen päätöksellä, eikä sitä voi vahvistaa lastenvalvojan luona. Tuomioistuimen vahvistama tapaamisoikeus tarkoittaa, että lapsi saa ajoittain vierailla ja muilla määritellyillä tavoilla pitää yhteyttä hänelle läheiseen henkilöön. Vanhempien tulisi tällöin sitoutua tuomioistuimen asettamaan tapaamissopimukseen ja pyrkiä noudattamaan sitä.