Takaisin hakutuloksiin
Magasingatan 12, Vasa
0447262452 tai 0447732431
Palvelu on maksuton

I stödgruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenhet och samtidigt upptäcka att de inte är ensamma i situationen. Under träffarna är barnen och deras upplevelser i fokus. Syftet är att barnen får dela sina tankar och känslor och får upplevelser som stärker barnets självkänsla. I stödgruppen behandlas olika teman gällande separationen med hjälp av bland annat lek, sagor, spel och pyssel. Vid varje träff serverar vi mellanmål.

I en stödgrupp ryms 4 – 8 barn. Gruppen är avgiftsfri.

Kontinuerlig anmälan till stödgruppen. En ny grupp startar när det finns tillräckligt många anmälda.

Anmälan per epost: erotyo@vaasanturvakoti.fi

eller per telefon: 044 7262452 (Tilda) eller 044 77 32431 (Sam)