Takaisin hakutuloksiin
Magasingatan 12, Vasa
050 5284050 / 050 340 9450
Palvelu on maksuton

Stödgruppen Barnet vill prata är en grupp för barn vars föräldrar har separerat. I stödgruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenhet och samtidigt upptäcka att de inte är ensamma i situationen. Under träffarna är barnen och deras upplevelser i fokus. Syftet är att barnen får dela sina tankar och känslor och får upplevelser som stärker barnets självkänsla. I stödgruppen behandlas olika teman angående separation med hjälp av bland annat lek, sagor, spel och pyssel. Vid varje träff serverar vi mellanmål.

I en stödgrupp ryms 4-8 barn. Gruppen är avgiftsfri.