Takaisin hakutuloksiin
, Oulu
3.12.2020
0401591170
Palvelu on maksuton

Erovertaiskahvila etänä!

Tule mukaan erovertaiskahvilaan, joka järjestetään etänä. Kahvila toimii teamsilla, jonne pääset klikkaamalla kokouksen linkkiä.

Erovertaiskahvila on tarkoitettu eronneille ja eroa pohtiville vanhemmille. Kahvilassa voi jutella toisten isien ja äitien kanssa eroon, lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

Olet tervetullut riippumatta siitä, onko erosta kulunut jo useampia vuosia vai oletko parhaillaan pohtimassa mahdollista eroa. Kahvilaan voi osallistua vaikka vain yhden kerran tai käydä säännöllisesti. Kahvilan järjestäjinä toimivat vapaaehtoiset, itsekin eron kokeneet vanhemmat.

Linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ0NGNmYjUtZWYwZS00MGQzLTgwM2QtNzQ3Y2MyYTM0YjU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d56bee5-37a9-4bd7-ad5b-7485512ec051%22%2c%22Oid%22%3a%22fd4120ec-fe49-4adc-a9e2-34138c5e82af%22%7d