Takaisin hakutuloksiin
Magasingatan 12, Vasa
0447262452 eller 0447732431
Palvelu on maksuton

Vanhemman neuvo är en stödgrupp för föräldrar som har separerat eller tagit beslut om att separera. Stödgruppen främjar det gemensamma föräldrskapet som fortsätter efter skiljsmässan. Föräldraskapet upphör inte fastän parrelationen tar slut och det är viktigt att finna nya tillvägagångssätt som skyddar barnets tillväxt och utveckling.

Förutsättningen är att föräldrarna är villiga att samarbeta i frågor som rör barnets liv. Det är inte möjligt att delta i gruppen samtidigt som sin ex-partner. Stödgruppen erbjuder möjlighet att dela tankar, känslor och eventuell oro angående det gemensamma föräldraskapet.

Vi träffas 8 gånger och innan det genomgår alla deltagare en intervju. Grupptillfällenas teman:

1.Förändringar i den vuxnas och barnets liv efter separationen

2.Gemensamt föräldraskap

3.Barnets känslor och behov vid separationen

4.Föräldraskapet och barnens vardag

5.Samspel mellan föräldrarna

6.Från problem till lösningar

7.Sociala nätverk

8.Nya förhållanden och föräldraskapet

Gruppen startar i januari 2023, du kan anmäla dig redan nu! 

erotyo@vaasanturvakoti.fi

044 7262452 (Tilda) eller 044 7732431 (Sam)