Takaisin hakutuloksiin
Magasingatan 12, Vasa
9.9.–28.10.2020
050 5284050
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2020
Palvelu on maksuton

BESKRIVNING

Gruppen är uppbyggd av materialet Vanhemman neuvo ® . Gruppen dras av 2 professionella som gått utbildningen för att få dra gruppen. Vi träffas 8 gånger och 2,5 h åt gången. Max antal deltagare i en grupp är 8 och minst 4. I gruppen får föräldern möjlighet att reflektera kring separationen ur olika synvinklar tillsammans med andra. I gruppen ser vi på separationen ur ett barnvänligt perspektiv.

Passar för föräldrar som redan separerat och har barn som är under 18 år. Föräldern kan själv anmäla sig till gruppen eller så kan arbetstagare rekommendera gruppen åt föräldern. Ett ex par kan inte delta i samma grupp, utan bör komma i olika grupper. Gruppen riktar sig åt både mammor och pappor. I gruppen får man dela med sig av tankar och känslor som är förknippade med separationen.

INNEHÅLL

Hjälpa föräldern att reflektera kring det egna samspelet med barnen och den andra föräldern. I gruppen jobbar vi för att föräldern ska behålla sin roll som förälder. Föräldern får också i gruppen träna på att hålla de känslor som är förknippade med separationen skilt när samarbete med den andra föräldern krävs i saker som berör barnen.

TEMAN

  • Förändringar som separationen medför i barnet och förälderns vardag
  • Gemensamt föräldraskap
  • Barnens känslor och behov i samband med föräldrarnas separation
  • Föräldraskap och barnens vardag
  • Samspel
  • Från problem till problemlösning
  • Socialt nätverk
  • Nya förhållanden och föräldraskap

Anmälan tas emot av:

Datum för gruppen bestäms när hösten närmar sig. Gruppen hålls på kvällstid.

Sanna Matintupa: 050 5284050 eller sanna.matintupa@vaasanturvakoti.fi