Takaisin hakutuloksiin
Magasingatan 12 D, Vaasa
31.10.–28.11.2019
0505284050
Ilmoittautuminen päättyy 25.10.2019
Palvelu on maksuton
Barnet vill prata -stödgruppen

Denna grupp som börjar 31.10, 7,11, 14.11, 21.11 och 28.11 kl. 14.30-16.00 är riktad för 5-7 åriga barn med skilda föräldrar. Barnet kan ha två hem eller bo endast med en förälder. Förutsättningen för barnets deltagande i stödgruppen är att föräldrarnas beslut för separation är säkert, föräldrarna har berättat om detta för barnet och boendearrangemangen har ordnats. För att minska på barnets lojalitetskonflikter är det viktigt att få båda föräldrarnas samtycke till barnets gruppdeltagande. Till stödgruppens principer hör ett förebyggande tänkande. Barnet behöver inte ha symtom eller må dåligt för att delta i stödgruppen! Till gruppens gruppensprinciper hör också ett opartiskt och ett respekterande tankesätt för att båda föräldrarna och barnet. I stödgruppen tar handledarna inte ställning till föräldrarnas separationsbeslut.

I stödgruppen får barnet möjlighet att prata om de känslor och tankar som familjesituationen väckt hos barnet. Varje tema behandlades och genomgås genom att leka, rita och läsa sagor. Varje tillfälle har två handledare på plats, så att varje barn kan beaktas individuellt och varje barn får utrymme för att prata med en vuxen. Att få kamratstöd är viktigt även för barnen och i stödgruppen får barnet uppleva att det även finns andra barn i samma situation. Barnet genom kamratstödet får bekräftade upplevelser om att föräldrarnas separation är något man klarar att hantera och att separationen även kan föra med sig något bra. Målet med stödgruppens känsloarbetet är att gå igenom olika känslor och namnge dessa. Grundtanken är att alla känslorna är tilllåtna. Det är viktigt för barnet att lära sig hantera och konfrontera olika känslor och känna igen de reaktioner som dessa känslor medfört.

Stödgruppen samlas 5 gånger, På torsdagar 31.10, 7,11, 14.11, 21.11 och 28.11 kl. 14.30-16.00 + en familjträff med en förälder eller båda. Ett mellanmål serveras vid varje grupptillfälle. Gruppträffarna tar 1,5 h.

Ta kontakt, om du är intresserad av Barnet vill prata -stödgruppen!

Sanna Matintupa puh. 050 528 4050
sanna.matintupa@vaasanturvakoti.fi