Takaisin hakutuloksiin
, Helsinki
0400 326 859 / 0400 326 858
Palvelu on maksuton

Vanhemmille annetaan tukea sosiaali- ja terveysministeriön (STM) julkaiseman vanhemmuussuunnitelman laatimiseen.

Vanhemmuussuunnitelman on tarkoitus toimia arjen työvälineenä. Sen avulla voi selkeyttää vanhempien konkreettista vastuunjakoa sekä odotuksia toisiaan kohtaan. Oikea aika suunnitelmassa olevien asioiden pohtimiselle vaihtelee perheen tarpeista riippuen. Valmis suunnitelma voi toimia tukena, kun vanhemmat menevät tekemään sopimuksia lastenvalvojan luokse/perheasioiden sovitteluun. Suunnitelman voi laatia myös sopimusten teon jälkeen konkretisoimaan sovittuja asioita. Keskiössä suunnitelman laatimisessa on aina lapsen tarpeet ja niiden pohtiminen. Vanhemmuussuunnitelma voi parhaimmillaan olla mahdollisuus löytää tie siihen, miten vanhemmat voivat arvostaa toisen vanhemmuutta osana lapsen hyvinvointia. Suunnitelman eri osioihin voi tutustua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/kasvatus_ja_perheneuvonta/vanhemmuussuunnitelma.

Ensimmäisellä kerralla vanhemmilla on mahdollisuus tavata työntekijää joko yhdessä tai erikseen. Tällöin heidän kanssaan käydään läpi vanhemmuussuunnitelman eri osiot ja tavoitteet, sekä mietitään yhdessä sitä, miten lapsen näkökulma olisi hyvä huomioida vanhemmuussuunnitelmaa laatiessa. Vanhemmat saavat mukaansa suunnitelman kaikki kolme eri osaa, jotta voivat tutustua niihin rauhassa sekä pohtia suunnitelmaan liittyviä ajatuksiaan ennen seuraavaa tapaamista.

Suunnitelman laatiminen tapahtuu tämän jälkeen molempien vanhempien yhteisessä tapaamisessa (1-2 krt). Vanhemmat saavat tapaamisessa työntekijältä tarpeen mukaista tukea keskustelun etenemiseen sekä siihen, että lapsen ja molempien vanhempien ajatukset & tunteet pidetään mielessä suunnitelmaa laatiessa. Keskustelu etenee vanhemmuussuunnitelmapohjan mukaisesti ja yhteiset periaatteet ja suunnitellut asiat kirjataan ylös. Vanhempien kanssa pohditaan myös sitä, miten he seuraavat ja päivittävät suunnitelmaa jatkossa.

Tukea suunnitelman laatimiseen tarjotaan kaikille eronneille vanhemmille maksuttomasti.  Tapaamiset pidetään pääsääntöisesti Lapset ensin -erossakin palvelun toimipisteissä Helsingissä (Rastila, Etu-Töölö tai Lauttasaari), mutta palvelu on avoin kaikille asuinkunnasta riippumatta. Tarvittaessa voidaan miettiä myös muita vaihtoehtoja tapaamisen sijainniksi. Osa vanhemmista saattaa hyötyä jo pelkästään siitä, että heillä on mahdollisuus tehdä yhteistä suunnitelmaa  neutraalissa, tätä varten varatussa paikassa. Tapaamisajat pyritään järjestämään joustavasti perheen aikataulujen mukaisesti.

Tuki vanhemmuussuunnitelman laatimiseen on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistyksen tarjoamaa Lapset ensin -erossakin palvelua, jonka tavoitteena on nostaa lapsen näkökulmaa esille vanhempien erotessa ja tukea vanhempien välistä yhteistyötä.

Lisää tietoja löytyy sivuilta www.helsinki.mll.fi/lapset-ensin-erossakin/eroneuvonta-ja-palveluohjaus/  sekä olemalla yhteyksissä sähköpostitse (ero.helsingin.yhdistys@mll.fi)  tai puhelimitse ( 0400 326 859 / 0400 326 858).