Takaisin hakutuloksiin
Varastonkatu 12, Vaasa
1.10.–31.12.2019
0505284050
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2019
Palvelu on maksuton

Toiminnan kuvaus lyhyesti:

Varamummo/varakummi on vapaaehtoinen tukihenkilö, joka saa tehtävään vapaaehtoistyön koulutuksen Vaasan ensi- ja turvakoti ry:ssä. Varamummo/kummi toimii tukihenkilönä perheelle, jossa vanhemmat ovat eronneet. Tarve varamummolle/kummille voi syntyä, jos vanhempi kokee, että lähipiirissä ei ole riittävästi läheisiä ihmisiä, joilta pyytää apua. Perhe on esimerkiksi voinut muuttaa toiselle paikkakunnalle eli välimatka omiin sukulaisiin, ystäviin ja lähipiiriin on pitkä. Varamummo/kummi on ensisijaisesti perheen lapsen/lasten tukihenkilö, mutta voi halutessaan toimia myös vanhemman tukena. Varamummon ja lapsen väliset tapaamiset järjestetään sen mukaan, mitä he haluavat yhdessä tehdä. Tärkeintä on löytää rytmi ja säännöllisyys, joka sopii kaikkien osapuolten aikatauluihin.

Toiminnan sisältö:

Työskentely alkaa Ero lapsiperheessä Pohjanmaa -hankkeen työntekijän ja vanhemman välisellä tapaamisella, jossa keskustellaan perheen tilanteesta ja tuen tarpeesta. Tapaamisia voi tarvittaessa olla useita. Tavoitteena on tarjota vanhemmalle apua ja tukea eron käsittelyyn yhdessä työntekijän/työntekijöiden kanssa. Tapaamiset voivat olla myös perheen kotona.

Tämän jälkeen työntekijä ottaa yhteyttä koulutuksen käyneeseen varamummo-tukihenkilöön, jos perhe on kiinnostunut tukihenkilöstä. Työntekijä järjestää yhteisen tapaamisen, jossa ovat mukana vanhempi, varamummoehdokas sekä työntekijä. Myös lapsi/lapset voivat olla tässä tapaamisessa mukana vanhemman niin halutessa. Lasten tapaamiseksi voidaan järjestää myös toinen yhteistapaaminen. Tapaamisessa käydään läpi varamummo-toiminnan periaatteet ja yhteiset pelisäännöt. Varamummot ja lapset pyritään yhdistämään yhteisten kiinnostuksenkohteiden ja sopivan etäisyyden perusteella.

Varamummot/kummit koulutetaan kavereiksi, joten jos lapsi tarvitsee erityistä tukea, harrastustoimintaa tai terapiaa/psyykkistä hoitoa, varamummo/kummi-toiminta ei vastaa tarpeeseen. Varamummo-toiminta ei myöskään ole palvelutoimintaa, vaan vapaaehtoisuuteen perustuva kaveruussuhde, joten siksi on tärkeää, että sovittuja aikatauluja kunnioitetaan ja kaveruuteen kuuluvista asioista keskustellaan säännöllisesti ja avoimesti. Jos vanhempi tarvitsee eroprosessiin liittyvää keskusteluapua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä hankkeen työntekijään.

Periaatteet:

  • tukihenkilönä toimiminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta
  • tukihenkilö on osallistunut tukihenkilökoulutukseen (15 h) eikä hänellä ole rikostaustaa
  • tukihenkilö ja vanhemmat sopivat tapaamisten periaatteista ja pelisäännöistä
  • tukihenkilö on lähtökohtaisesti perheen lapsen ystävä ja työntekijä toimii vanhemman yhteyshenkilönä
  • tukihenkilön ja lapsen tapaamisissa tavoitteena säännöllisyys, esim. 1–4 kertaa kuukaudessa.

Tukihenkilön kriteerit:

Varamummoksi/kummiksi sopii tavallinen, turvallinen ja luotettava aikuinen. Iällä, ulkonäöllä, kansalaisuudella, ammatilla tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Jokainen voi tulla mukaan sellaisena kuin on. Tärkeintä on, että pystyy kohtaamaan erilaisia ihmisiä, ja että on aikaa ja kiinnostusta jakaa arkeaan lapsen kanssa. Kaikki tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet haastatellaan henkilökohtaisesti. Lisäksi tarkastetaan rikosrekisteriote.

Varamummoksi hakeminen:

Kevään 2019 koulutus järjestetään huhtikuussa 16.4, 25.4 ja 29.4. Hakea voi joko täyttämällä itse vapaamuotoisen hakemuksen, tai täyttämällä se yhdessä työntekijän kanssa.