Vanhemmat neuvottelevat myös muista lapsen elämään liittyvistä asoista, joista ei sovita lasta koskevassa huolto- ja tapaamissopimuksessa. Vanhemmuussuunnitelma on hyvä apuväline asioista sopimisen avuksi. Kaksi kotia -sovellus auttaa arjessa lapsen asioiden hoitamista ja niistä keskustelemista.

Lapsen terveydenhoito

Miten rokotukset hoidetaan ja kenen toimesta?

Kuka hoitaa lääkäri- ja neuvolatapaamiset?

Miten lapsen hoito järjestyy lapsen sairastaessa ?

Kumpi vanhemmista ottaa vakuutukset hoitaakseen ja miten maksetaan lapsen tapaturma-, terveys-, tms. vakuutukset?

Miten yhdessä hoidetaan lapsen mahdollinen erityisen hoidon tai tuen tarve (esimerkiksi kuntoutus, lääkärissäkäynnit, hoitoneuvottelut, terapia, lääkitys, apuvälineet, silmälasit) ?

Lapsen varhaiskasvatus ja koulu

Miten vanhemmat osallistuvat lapsen päiväkodin tai koulun tapahtumiin ja juhliin?

Miten vanhemmat huolehtivat osallistumisesta lapsen päivähoito- ja kouluneuvotteluihin?

Miten lasta autetaan kotona läksyjen tekemisessä ja kokeisiin lukemisessa?

Lapsen harrastaminen

Kuinka monta harrastusta lapsella voi olla?

Miten harrastuksista koituvat kulut ja hankinnat jaetaan vanhempien kesken?

Miten lapsen kulkeminen ja kuljettaminen harrastuksiin järjestetään?

Millä tavoin varmistetaan, että lapsi saa harrastaa itselleen mieleisiä asioita?

Lapsen kasvatus

Missä iässä lapsi voi olla yksin kotona?

Onko molemmissa kodeissa yhteneväiset nukkumaanmenoajat?

Miten lapsen TV:n katselun määrää tai tietokonepelien/mobiilipelien pelaamista säädellään?

Millaiset ovat lapsen kotiintuloajat arkisin tai viikonloppuisin?

Saako lapsi viikkorahaa ja minkä verran?

Onko yhteisiä pelisääntöjä lapsen puhelimenkäyttöön ja puehlimesta koituviin maksuihin liittyen?

Saako lapsen kuvia lisätä sosiaaliseen mediaan ja mikä on lapsen oma mielipide asiasta?

Miten lapsen toiveet ja näkemykset huomioidaan ja miten vanhemmat huomioivat lapsen toiveet ratkaisuissaan?