Lapsella on oikeus ylläpitää ja luoda suhde vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamioikeus tarkoittaa, että lapsi saa ajoittain tavata ja viettää aikaa vanhempansa kanssa.  Joskus vanhemman oma elämäntilanne tai vanhempien väliset suuret ristiriidat edellyttävät tapaamisten toteuttamista joko valvotusti tai tuetusti.

Vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona tai käräjäoikeuden päätöksellä tapaamisten toteuttamisesta tuetuisti tai valvotusti. Valvonnalle ja tuelle on oltava aina perusteltu syy ja sopimukset laaditaan yleensä määräaikaisiksi.  Tapaamiset määrätään valvotuksi, jos tilanteessa eivät auta valvotut vaihdot tai tuetut tapaamiset. Sopimuksessa määritellään aina valvonnan / tuen  tarve, kuinka usein tapaamisissa järjetetään sekä niiden kesto, sopimuksen voimassaoloaika sekä toteutuuko valvonta / tuki vanhempien itsensä vai kunnan järjestämänä.

Valvotuissa ja tuetuissa tapaamisissa on lasta tapaavan vanhemman lisäksi paikalla aina joku lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen tai työntekijä, joka huolehtii tapaamisen turvallisuudesta. Tapaamiset voidaan järjestää lapsen kotona, isovanhempien / muiden sukulaisten luona tai kunnan/ yhdistyksen / järjestön / muissa vastaavissa tiloissa, jolloin valvojana toimii työntekijä tai viranomainen. Jos tapaamisista tarvitaan tietoa oikeuden päätöksen teon pohjaksi, niin tällöin käytetään kunnan tai järjestön tapaamispaikkapalvelua.

Valvottu vaihto tarkoittaa tilannetta, jossa tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti eivätkä vanhemmat kohtaa toisiaan. Tällöin vanhempien välit ovat yleensä hyvin tulehtuneet eivätkä vanhemmat kykene riitelemättä kohtaamaan toisiaan. Työntekijä saataa lapsen turvallisesti vanhemman luota toiselle.

Tuettu tapaaminen tarvitaan, jos vanhempi ei ole kykenevä huolehtimaan lapsesta ilman tukea tai vanhemman oman elämäntilanteen vuoksi vanhempi tarvitseea apua tapaamisten toteuttamiseksi lapselle turvallisina. Tuetussa tapaamisessa työntekijä on vanhemman ja lapsen saatavilla tapaamisen ajan.

Valvottu tapaaminen määrätään silloin jos se on lapsen turvallisuuden takaamiseksi tarpeen. Tällöin 1-2 työntekijää on länä tapaamisessa koko sen keston ajan.