Vanhemman muutto joko kotikunnan alueella tai toiselle paikkakunnalla voi tuoda mukanaan muutoksia lapsen luonapidon ja tapaamisoikeuden toteutumiselle. Molemmilla vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa toiselle vanhemmalle aiotusta muutosta, jos sillä on vaikutusta yhteishuollon tai luonapidon toteutumiselle. Tällöin vanhemmilla on aikaa keskustella ja sopia mahdollisista uusista käytännön järjestelyistä sekä valmistella lapsi tilanteeseen. ja muutosta johtuviin muutoksiin.

Muutolla voi olla vaikutusta lapsen oikeuteen ylläpitää suhdetta muihin hänelle tärkeisiin ihmisiin, sukulaisiin ja ystäviin. Vanhempien tulisi sopia  myös mahdollista tapaamisia koskevista matkakustannuksista ja niiden jakautumisesta vanhempien välillä.

Ilmoitus olisi tehtävä hyvissä ajoin, mielellään 3 kuukautta ennen aiottua muuttoa. Ilmoitusvelvollisuus koskee molempia vanhempia, riippumatta siitä kumman vanhemman luona lapsi on kirjoilla. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti, mutta on hyvä myös suullisesti keskustella, miten lapsen huolto ja tapaamiset toteutuvat muuton jälkeen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiselle vanhemmalle, jos  ilmoitus vaarantaa muuttajan tai lapsen turvallisuuden tai ilmoitus asettaa muuttajan tai lapsen henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan välittömään ja vakavaan varaan tai uhan alle.