Täältä sivulta löydät Ensi- ja turvakotien liiton eropalvelut.

Palvelut ovat maksuttomia. Palveluita on vanhemmille sekä lapsilla ja nuorille. Palveluita toteutetaan etäyhteydellä ja livetapaamisina.

Palveluita toteutetaan jäsenyhdistyksissä Ero lapsiperheessä-työmuodossa.

Autamme

 • Parisuhteen päättymiseen ja eroamiseen liittyvien tunteiden käsittelyssä.
 • Huomioimaan lapsen tarpeita ja tunteita erotilanteessa sekä kahden kodin arjessa.
 • Löytämään erilaisia vaihtoehtoja tilanteeseen.
 • Lasten koskevista asioista keskustelemisessa.
 • Löytämään toivoa oman ja lasten selviytymisen tueksi.

Etä- ja verkkopalvelut

Apua eroon-chat tarjoaa kahdenkeskistä keskustelutukea eroauttamisen ammattilaisen tai chatvertaisen kanssa. Palvelu ei edellytä rekisteröitymistä.

Etä Ero lapsiperheessä-tilaisuus tarjoaa tietoa ja vertaistukea ero pohtiville ja eronneille vanhemmille. Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen.

Lasten ja nuorten-chat tarjoaa alle 18-vuotiaille mahdollisuuden keskustella kahden kodin arkeen ja vanhempien eroon liittyvistä aiheista ja huolista luotettavan aikuisen kanssa. Ei edellytä rekisteröitymistä.

Etä – ja livevertaisryhmät vanhemmille

Vanhemman neuvo ® -vertaistukiryhmässä eronneet ja eropäätöksen tehneet vanhemmat pohtivat sitä, miten vanhempien yhteistyö toimii arjessa ja miltä se näyttää lasten näkökulmasta. Ryhmässä pyritään käsittelemään monia eroon ja sen jälkeiseen vanhemmuuteen liittyviä teemoja.

Erokahvila / Erovertaiskahvila tarjoaa eronneille vanhemmille mahdollisuuden tavata muita eronneita , jakaa kokemuksia ja keskustella eron jälkeiseen elämään liittyvistä aiheista yhdessä muden kanssa. Mukana on eroauttamisen ammattilaisia sekä vapaaehtoisia vertaistukijoita.

Vieraat vanhemmat-verkkovertaistukiryhmässä lapsistaan vieraantuneet / vieraannutetut vanhemmat saavat tietoa vieraannuttamisen ilmiöstä ja tukea toisilta eronneilta vanhemmilta, joilla ei ole yhteyttä omaan lapseensa.

Etä- ja livevertaisryhmät lapsille ja nuorille

Lapsilla on asiaa / Kahden kodin elämää/ Lasten erovertaisryhmä tarjoaa tukea ala-kouluikäisille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Vertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattu.

Nuorten erotyöpaja tarjoaa tukea yli 13-vuotaille nuorille. Työpajassa nuoret kehittävät välineitä muiden nuorten tueksi. Ryhmässä tutustuu muihin nuoriin, joiden vanhemmat ovat eronneet.

Asiantuntija keskustelut nuorten kanssa Sekasin Gaming Discord alustalla kerran kuukaudessa. Liiton asiantuntijat keskustelevat nuorten kanssa perhe-ja läheissuhteisiin sekä vanhempien eroon liittyvistä aiheista.

Keskustelutuki

Yksilö- ja paritapaamiset vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden erokriisin ja erotunteiden käsittelyyn sekä lasta koskevien sopimusten laadintaan. Työskentely auttaa huomioimaan lasten tarpeita ja miten eroa voi käsitellä lasten kanssa. Tapaamisiin voivat tarvittaessa osallistua myös uudet kumppanit.

Yksilötapaamiset lapsille ja nuorille tarjoavat mahdollisuuden käsitellä vanhempien eroon ja kahden kodin arkeen ja elämään liittyviä kysymyksiä turvallisen aikuisen kanssa.

Erotukihenkilö on vapaaehtoinen vertaistukija erotilanteessa tukea tarvitsevalle vanhemmalle. Tukihenkilö kuuntelee, neuvoo käytännön asioissa omaan kokemukseen pohjautuen ja on vertaistukena erotilanteen tuomassa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Erityiset erot

Kaapatut Lapset ry tarjoaa tukea kansainvälisiin erotilanteisiin ja lapsikaappaustilanteisiin.

Tukikeskus Varjo tarjoaa tukea eron jälkeiseen väkivaltaan ja vainotilanteisiin sekä vaativiin erotilanteisiin.

Tapaamispaikkatoiminta mahdollistaa lapsen ja vanhemman turvalliset tapaamiset vaativissa erotilanteissa. Tuen muotoina ovat valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot.

Ensi- ja turvakotien liiton erityisosaaminen

 • yhteistyö- ja rinnakkaisvanhemmuuden tukeminen
 • lapsen aseman ja oikeuksien turvaaminen erossa
 • työskentely vaativissa erotilanteissa
 • erotilanteet, joihin liittyy väkivaltaa tai sen uhkaa
 • koko perheen huomiointi ja palvelut kaikille perheen jäsenille
 • tukea myös uusperheiden erotilanteisiin
 • riskinarviointi vaativissa erotilanteissa
 • vertaistoiminta vanhempien ja lasten auttamisen apuna