Moni nuori on vuosittain tilanteessa, jossa vanhemmat eroavat, muuttavat erilleen ja kaikki perheejäsenet sopeutuvat uudenlaiseen arkeen. Vanhempien ero tuo mukanaan muutoksia tuttuun ja totuttuun arkeen sekä ihmisten välisiin suhteisiin. Koti voi vaihtua toiseen  ja vie oman aikansa tottua kulkemaan kahden kodin väliä. Tälle sivulle on koottu tietoa nuorille tilanteeseen, kun vanhemmat eroavat.

Nuorten -chat auttaa silloin jos omat vanhemmat eroavat, kotona riidellään, on vaikeuksia vanhemman tapaamisten kanssa tai oma seurustelusuhde päättyy. Chat on avoinna arkisin ma-pe klo 15-18. Keskusteluun osallistumiseen ei tarvita rekisteröitymistä.

Nuoren ero-opas vanhemmille antaa nuorelle vertaistukea. Oppaasta löytyy pohdittavaa ja muiden nuorten kokemuksia vanhempien erosta. Oppaan voi antaa luettavaksi omille vanhemmille vinkiksi siitä, mitä vanhempien olisi hyvä nuoren näkökulmasta muistaa ja huomioida.

Tunteet eivät ole oikein tai väärin vaan ne ovat merkkejä siitä, miltä itsestä tuntuu. Tunteet kertovat siitä, miten kokee elämässä vastaan tulevat pulmatilanteet ja ristiriidat. Vanhempien erokin voi ensialkuun tuntua maailmanlopulta ja tilanteelta, johon ei ehkä itse haluaisi sopeutua. Ehkä alkuun toivoisi vanhempien peruttavan päätöksen ja palaavan takaisin yhteen. Koettuihin tunteisiin vaikuttaa myös se, millä tavoin nuorelle kerrotaan erosta ja millä tavoin nuori pääsee itse vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin asioihin eron yhteydessä ja sen jälkeen.

Vanhempien ero voi tuntua surullisesta tapahtumalta. Tilanteessa voi tuntea pettymystä siihen, että vanhemmat ovat päättäneet erota. Samalla voi olla pelkoa siitä, miten asiat tulevaisuudessa järjestyvät ja hoituvat. Joskus voi tuntea tulevansa tilanteessa kokonaan ohitetuksi tai hylätyksi, varsinkin jos vanhempien voimavarat menevät omaan toipumiseen, eroon liittyvien asioiden järjestelyyn tai sisaruksista huolehtimiseen. Nuoren mielessä voi olla  huolta vanhempien jakamisesta ja selviytymisestä.

Jos tieto erosta tulee nuorelle yllätyksenä, voi tilanne olla hämmentävä. Eroamiseen liittyy aina myös ikävää. Kun on toisen vanhemman luona, voi samaanaikaan kaivata toista vanhempaa. Ikävä ja kaipuu ovat merkkejä siitä, että vanhempi on nuorelle rakas ja tärkeä.

On hyvä muistaa, että vanhempien ero ei ole koskaan nuoren syy tai johdu nuoren käyttäytymisestä. Eroon päätyminen on aina vanhempien tekemä ratkaisu, johon vaikuttavat monenlaiset syyt. Monesti eron toteuttamiseen päädytään pitkänkin ajan pohdinnan jälkeen. Vanhemmat ovat saattaneet hakea apua keskinäisiin pulmiinsa ja yhdessäolon vaikeuksiin.  Nuorella on lupa kysyä erosta  ja siihen liittyvistä asioista vanhemmiltaan, itse ei tarvitse tehdä johtopääksiä eroon johtaneista asioista.On myös hyvä jakaa omia ajatuksia ja tunteita vanhempien kanssa. Vanhempien tehtävä on, erosta huolimatta, olla nuoren tukena ja turvana.

Joskus ero voi olla  helpottava kokemus, jos tilanne on kotona ollut pitkään vanhempien välillä riitainen ja kodissa on vallinnut kireä tunnelma. Eron myötä kotitilanne voi rauhoittua. Tällöin ero tuo ratkaisun hankalaan tilanteeseen ja auttaa vanhempiakin jatkamaan elämäänsä erillään toisistaan. Nuorestakin voi tuntua helpottavalta, kun tilanne selkiytyy. Välit vanhempiin voivat parantua, kun vanhemmilla voi olla aikaa ja voimavaroja enemmän keskittyä myös yhteisen ajan viettämiseen lasten kanssa.

Joskus voi tuntua siltä, että jää tilanteessa yksin, ehkä ei ole kavereita, joiden vanhemmat ovat eronneet tai asiasta on hankala jutella muiden kanssa. Tilanne voi tuntua myös häpeälliseltä,  jos omassa kaveripiirissä tai tuttavissa ei ole muita eroperheitä.   Ero voi aiheuttaa mielipahaa, pahaa oloa, ahdistusta tai toivottomuuden tunteita. Jos et voi jutella tunteistasi tai ajatuksistasi vanhempasi kanssa, niin käy tapaamassa kouluterveydenhoitajaa tai kuraattoria. Lisää vinkkejä kenen kanssa voi jutella luottamuksellisesti löytyy kohdasta Mistä saan apua.

Tunnepeli auttaa tunteiden käsittelyssä. Tunnepelissä on erilaisia tehtäviä sekä videoita, joissa vanhempiensa eron kokeneet nuoret aikuiset kertovat kokemuksistaan. Vertaistuki ja toisten kokemusten kuuleminen ovat tärkeä kanava myös omien tunteiden käsittelylle. Tunnepeliin pääsee tästä.

Sopeutuminen ja mukautuminen perhettä kohdanneisiin muutoksiin vie aina oman aikansa. Toiselle lyhyemmän ja toisella pidemmän ajan.  Sopeutumisen myötä tottuu kahden eri kodin rutiineihin ja toimintatapoihin, sillä säännöt, nukkumaan menoajat, ruokailuhetket ja vapaa-ajanviettotavat voivat olla vanhempien luona erilaisia.  Omaa toipumista voi helpottaa juttelemalla omista toiveista, näkemyksistä ja tunteista vanhempien kanssa, jos mahdollista.

Oman toipumisen huomaa siitä, että ei enää tarvitse ajatella kulkemista kotien välillä ja on syntynyt tapoja pitää yhteyttä toiseen vanhempaan. Toipumista edistää tietoa siitä, missä ja kenen kanssa kulloinkin on. Yhteydenpito ystäviin onnistuu luontevasti. Myös harrastuksilla ja vapaa-ajalla on paikkansa omassa viikkoaikataulussa.

Hienoa olisi, että olisi löytynyt myös luontevat ja hyvät tavat pitää yhteyttä vanhempiin, sopia menoista ja aikatauluista. Tässä apuna voi olla Kaksi kotia-sovellus, jossa on yhteinen kalenteri sekä chat mahdollisuus nuorten ja vanhempien kesken.

Huonepeli auttaa toipumaan. Selvitä eri huoneiden tehtävät ja pääset eteenpäin oman kokemuksen käsittelyssä. Huonepelissä löytyy sekä tehtäviä että videoita. Huonepeliin pääset tästä.

Vanhempien ero voi vaikuttaa siihen, että miettii myös omia muita ihmissuhteita tai seurustelusuhteita. Mahdolliset huolet voivat liittyä nuorempien sisarusten pärjäämiseen tai miten sisarusten kanssa tulla toimeen eron jälkeen. Vaikka ero tuottaa mielipahaa ja surun ja ikävän tunteita, niin erilleen vetäytymisen sijaan, voi olla hyvä viettää aikaa juuri omien läheisten kanssa. Yhdessäolo ja niiden asioiden tekeminen, mistä itse pitää ja jotka tuovat hyvän mielen, auttavat ajattelemaan muuta kuin vanhempien eroa.

Ero voi näkyä myös siinä, millä tavoin sukulaiset ja läheiset suhtautuvat vanhempiin ja perheen lapsiin eron jälkeen. Aina läheiset tai ystävät eivät tiedä mitä sanoa tai miten toimia uudessa tilanteessa. Nuorella on kuitenkin oikeus olla tilanteessa edelleen lapsi. Nuoren ei tarvitse ottaa kantaa asioihin tai sovitella vanhempien tai sukulaisten välejä.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus säilyttää suhteensa omiin vanhempiinsa, sisaruksiinsa kuin myös muihin läheisiin ihmisiin. On vanhempien tehtävä auttaa lasta ja nuorta ylläpitämään suhteita ystäviin, isovanhempiin sekä sukulaisiin. Yhteyttä voi ylläpitää puheluilla, viesteillä, kirjeitse ja tapaamisilla. Aikuisilta vaaditaankin ymmärrystä ja tukea sille, että nuori ei eron myötä menetä hänelle tärkeitä ihmisiä ympäriltään.

Uudenlaisen tilanteen muodostaa hetki, jolloin vanhempi solmii seurustelusuhteen tai vanhemman uusi kumppani muuttaa saman katon alle asumaan  nuoren kanssa. Samalla nuori voi saada elämäänsä mukaan uusia sisaruksia ja sukulaisia. Vie oman aikansa tottua tilanteeseen. Toivon mukaan vanhemmat ymmärtäisivät tilanteessa kuunnella lapsia ja edetä yhteenmuuttamisessa ja seurustelun etenemisessä lapsia kunnioittaen sekä hienotunteisesti.

Joskus eron myötä suhde toiseen vanhempaan saattaa katketa kokonaan. On hyvä muistaa, ettei tämä ole lapsen tai nuoren syy. On vanhemman vastuulla pitää yhteyttä ja viettää aikaa lapsen kanssa. Jos taas nuori itse ilmaisee, ettei haluaisi tavata toista vanhempaa, niin asiasta olisi hyvä jutella vanhempien kanssa ja kertoa, mistä syystä näin kokee tilanteen. Samalla voi miettiä, millä tavoin yhteyttä toiseen vanhempaan voisi ylläpitää tai onko vanhemman luona tapahtunut jotain, mikä vaikuttaa nuoren tapaamistoiveisiin. Nuoren omassa elämässä tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa siihen, millä aikatauluilla tai tapaamisrytmillä toisen vanhemman luona voi olla.

Vaikka omat vanhemmat eroaisivat, se ei tarkoita sitä, että nuoren omat seurustelusuhteet tai parisuhteet eivät kestäisi. Monesti nuori voi oppia vanhempiensa erosta asioita, joita tekisi toisin tai samoin omassa parisuhteessaan. Seurustelusuhteissa opimme, millaisissa suhteissa voimme itse hyvin ja millaisen ihmisen kanssa tulemme mukavasti juttuun. Jokaisessa ihmissuhteessa on aina omat mutkansa ja alamäkensä. Ero ei ole merkki epäonnistumisesta vaan siitä, että suhde ei toiminut tai ollut hyvä sen osapuolille. Joskus on vastuullista tehdä eropäätös, jos yhdessä eläminen ei onnistu sopuisasti.

Vanhempien yhteisenä vastuuna on sopia siitä, miten lasten asiat hoidetaan eron jälkeen. Tämä tarkoittaa sopimista siitä, miten lapset asuvat vanhempiensa luona, miten lapsi pitää yhteyttä ja viettää aikaa toisen vanhemman kanssa ja miten lasta koskevat asiat hoidetaan yhdessä.  Vanhemmat sopivat siitä, miten kulut ja menot hoidetaan. Vanhempien olisi hyvä keskustella myös muista lapsen elämään liittyistä asoista kuten  koulunkäynti, kaverisuhteiden toteutuminen, harrastukset ja niiden tukeminen sekä lomien viettäminen.

Vanhempien tulisi jutella näistä asioista lasten ja nuorten kanssa. Vanhempien olisi mahdollisuuksien mukaan huomioitava lasten ja nuorten toiveet ja mielipiteet asioita ratkaistaessa. Päätösten tekeminen ja niistä vastuunkantaminen on kuitenkin aina vanhempien hommaa.

Usein vanhemmat käyvät tekemässä lasta koskevista asioista virallisen sopimuksen lastenvalvojan luona. Joskus vanhemmat vievät asian käräjäoikeuden tuomarin ratkaistavaksi, jos he eivät pääse yhdessä asioista sopuun. Jos asia ratkaistaan oikeudessa, niin usein tehdään olosuhdeselvitys, jossa lapsi ja nuori tapaa sosiaalityöntekijän. Hänen tehtävänään on selvittää molempien perheiden tilannetta ja kotien olosuhteet.

Mistä haluaisit jutella? Onko kaikki hyvin vai huolettaako sinua jokin eroasioissa?

Vanhempien erotessa voi itseä auttaa kavereiden kanssa ajan viettäminen, juttelu tilanteesta oman vanhemman kanssa tai jonkun muun tutun aikuisen kanssa. Tutut harrastukset vievät ajatukset pois kotitilanteesta. Omia tunteita ja ajatuksia voi purkaa kirjoittamalla, maalamalla, musiikin avulla tai liikunnalla. Omasta hyvinvoinnista on hyvä pitää huolta eli riittävästi unta, säännöllinen ruokailu ja rentoutuminen. On hyvä, että elämässä säilyy myös ilonaiheita ja hyvää mieltä tuottavia asioita.

Olisi hienoa, jos nuori voisi jakaa omia tunteitaan, toiveitaan ja ajatuksiaan omien vanhempien kanssa. Vanhempien tulisi kunnioittaa lapsen näkemyksiä ja antaa aikaa yhdessäololle sekä keskustelulle.

Eroasioista voi jutella myös muiden turvallisten ja luotettavien aikuisten kanssa. Koulussa on koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja, joille voit myös kertoa mieltä painavista asioista. Joillakin paikkakunnilla myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat nuorille yksilöllistä keskusteluapua vanhempien erotessa.

Nuorten -chat päivystää www.apuaeroon.fi Chatissä voi keskustella eroauttamisen ammattilaisen kanssa omista tunteista, huolista ja ajatuksista vanhempien eroon liittyen. Työntekijältä voi myös kysyä, mistä voisi saada itselle apua tai tukea. Hän myös tietää lasten oikeuksista vanhempien erotilanteessa.

Keskusteluapua tarjoaa myös MLL:n lasten ja nuorten auttava puhelin ja netti https://www.mll.fi/nuorille/  sekä Sekaisin -chat https://sekasin247.fi/ . Nuorten turvatalo päivystävät läpi yön ja kriisitilanteessa turvatalossa voi myös yöpyä. Turvatalot tarjoavat myös keskustelutukea nuorille sekä vanhemmille. https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista

Jos sinulla on kotona turvaton olo tai jotkut asiat pelottavat sinua, on hyvä miettiä etukäteen mitä voisit tehdä, kenelle voisit puhua, kuka voisi auttaa sinua.  Nettiturvakodissa voit jutella ammattilaisen kanssa apua väkivaltaan -chatissa www.nettiturvakoti.fi/nuoret .

Vertaistukiryhmiin osallistuu muita vanhempien eron kohdanneita nuoria. Näistä ryhmistä moni on saanut juttukavereita, ja ystäviä. Kaikkia yhdistää sama kokemus – vanhempien ero.  Voit etsiä ryhmiä apuaeroon.fi sivulla olevan palveluhaun avulla tai pyytää vanhempaasi etsimään sinulle ryhmiä.

Tähän on koottu lista asioista, jotka helpottavat sopeutumista eron mukanaan tuomiin muutoksiin. Listan voi käydä läpi itsekseen ja miettiä, miten asiat ovat omassa tilanteessa. Listaa voi käyttää apuna  keskustelun aloittamiseen tai asioiden käsittelyyn omien vanhempien kanssa.

Jos juttelu ei ole mahdollista vanhemman kanssa tai  se tuntuu itsestä vaikealta, niin keskustelua voida käydä vaikkapa kuraattorin, kouluterveydenhoitajan,koulupsykologin tai nuorisotyöntekijän kanssa. Juttelemaan voi tulla myös apua eroon -chattiin eroauttamisen ammattilaisen kanssa.

Vanhempaa voi pyytää tutustumaan nuorten tekemään ero-oppaaseen vanhemmille. Oppaan ovat koonneet nuortet, joiden vanhemmat ovat eronneet. Oppaassa on vinkkejä vanhemmille siitä, miten heidän tulisi toimia erotessaan. Oppaan voi lukea tästä.

Tiedän, että vanhempieni ero ei johtunut minusta. 

Minun kanssani on keskusteltu erosta ja siitä miten asiat tulevat muuttumaan ja mitkä asiat säilyvät ennallaan.

Minun ajatuksiani ja toiveitani on kuunneltu, kun vanhemmat ovat sopineet minun asumisesta ja tapaamisista toisen vanhemman kanssa.  Voin tarvittessa vaikuttaa tapaamisten aikatauluihin ja toteutumiseen.

Vanhemmat ymmärtävät minun tunteitani. Saan näyttää ja kertoa miltä minusta tuntuu. 

Vanhemmillani on aikaa minulle ja yhdessäololle kanssani kun olen vanhemman luona. Tunnen olevani kotona riippumatta siitä, kumman vanhemman luona olen.

Minun on mahdollista puhua erosta minulle tärkeiden ihmisten kanssa.

Vanhempani puhuvat ja viestittelevät asioistani yhdessä eikä minun ei tarvitse välittää viestejä vanhempieni välillä.

Kulkeminen vanhemman luota toiselle on sujuvaa ja saan siihen tarvittaessa apua vanhemmiltani.

Vanhempani huolehtivat minusta niin, että voin keskittyä rauhassa kouluun, kavereihin ja minulle tärkeisiin asioihin.

Voin soittaa tai viestitellä kummallekin vanhemmalle silloin kun haluan ja niissä asioissa missä itse haluan.

Vanhempani puhuvat toisilleen ystävällisesti eivätkä hauku toisiaan kun olen läsnä. Vanhempani eivät mustamaalaa toisiaan minulle. 

Minun kanssani jutellaan asioista, riidat selvitetään eikä minua haukuta tai nimitellä rumasti kotona eikä ystävieni läsnäollessa.

Vaikka ero toi mukanaan muutoksia elämääni, olen mielestäni sopeutunut tilanteeseen hyvin.

Tilaa Lapsen oikeudet erossa -kortit täältä.

Tilaa Nuorten tunnekortit täältä.