Erotilanteeseen on saatavilla monenlaista maksutonta tukea ja tietoa.

Palveluita tarjoavat järjestöt, kunnat, yhdistykset, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Alta löydät kuvaukset erilaisista eroon liittyvistä palveluista.

Oman paikkakuntasi palveluita voit hakea täällä >

Huoltoriidan tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille. Se on tarkoitettu erityiseksi sovittelupalveluksi silloin, kun vanhemmille muissa eropalveluissa tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi.

Sovittelussa voidaan käsitellä lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia vanhempien erimielisyyksiä. Lisäksi sovittelussa voidaan ratkaista monia sellaisia lapsen arkeen liittyviä kysymyksiä, joita ei voida käsitellä oikeudenkäynnissä. Sovittelun tavoitteena on saada aikaan lapsen edun mukainen, kestävä sopimus vanhempien välille.

Sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari, jota avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija, yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä.. Moniammatillinen työpari tarjoaa vanhemmille tukea sekä juridisten että psyykkisten eroon liittyvien konfliktien ratkaisemiseksi. Asiantuntijan avulla pyritään varmistamaan, että sovittelussa käsitellään lapsen edun kannalta keskeiset seikat ja että saavutettu sovinto ovat lapsen edun mukaisia.

Sovittelu on vapaamuotoista ja keskustelevaa. Sovittelu etenee pääasiassa yhdessä käytävin keskusteluin, mutta tarvittaessa sovittelija voi keskustella vanhempien kanssa myös erikseen. Vanhempien kanssa sovittaessa sovittelija ja asiantuntija-avustaja voivat keskustella myös lapsen kanssa.

Vanhemmat voivat käyttää sovittelussa tukena lakimiesavustajaa.

Apua eroon -chat tarjoaa kahdenvälisissä keskusteluja ammattilaisten kanssa. Voit esimerkiksi pohtia omaan tai lastesi tilannetta, kysyä eroon liittyvistä palveluista ja avun saamisesta. Keskustelussa voi jakaa huolia tai pulmia perheen tilanteeseen ja lasten hyvinvointiin liittyen tai kysyä eroamisen käytäntöihin liittyvistä asioista.

Apua eroon -chat on tarkoitettu kaikille eron osapuolille, myös eronneiden läheisille.

Löydät chatin Apua eroon sivuston oikeasta alareunasta.

Apua eroon -chat ei edellytä rekisteröitymistä. Chat on avoinna viikoittain.

Miessakit ry:n Erosta Elossa -palvelu on aloittanut EETU-tukihenkilötoiminnan, jota parhaillaan laajennetaan eri puolille maata.

Tehtäväänsä koulutetut EETU:t ovat aivan tavallisia miehiä, jotka itsekin ovat kokeneet eron.  EETU:lle voit puhua tilanteestasi avoimesti ja luottamuksellisesti. Eroon liittyvät kipeät tunteet ja ajatukset saattavat haitata elämääsi ja ne voivat saada sinut eristäytymään läheisistäsi, työkavereistasi ja ystävistäsi. Voit tarvita ulkopuolista apua ja tukea – puhuminen auttaa.

Avio- tai avoero myöhemmällä iällä vaikuttaa pariskunnan itsensä lisäksi myös esim. lapsiin, lastenlapsiin ja yhteiseen ystäväpiiriin.

Joskus ero tulee yllätyksenä ainakin toiselle osapuolelle, toisinaan eroon johtanut tie on pitkä ja mutkikas. Jokaisella on oma tarinansa ja oma totuutensa sekä eroon johtaneista syistä että itse erosta. Jos kommunikaatio ja kyky siihen on vuosien saatossa vähentynyt tai jopa kadonnut, saattaa olla vaikeaa selvitä erosta ilman riitaa. Yhteisistä asioista kun pitää sopia ja omaisuus jakaa. Usein tuntuu, ettei siinä tilanteessa ole kuin häviäjiä.

Ero vanhemmalla iällä, jopa yli 80-vuotiaana, koskettaa nykyään yhä useampia. Eron myötä haave pariskunnan yhteisestä tulevaisuudesta rikkoutuu. Samaan aikaan osuu usein monia erilaisia elämänmuutoksia ikääntymisen sekä terveydellisten ja taloudellisten muutosten myötä. Uusia näköaloja elämään on kuitenkin mahdollista löytää minkä ikäisenä tahansa. Apua on saatavilla. Alussa monet tarvitsevat yksilöllistä keskusteluapua, ehkä jopa terapiaa. Vähän myöhemmin apua voi saada erilaisista ryhmistä.

Eläkeliiton sopeutumisvalmennus tarjoaa ryhmäkuntoutusta, jossa tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen, oman identiteetin uudelleen rakentaminen, arjen selkeyttäminen ja uudenlaisen elämänpolun rakentaminen. Vaikeista tunnelmista noustaan kohti valoisampaa tulevaisuutta ammattilaisen ohjaamassa vertaisuutta hyödyntävässä ryhmässä.

Kun haluat keskustella siitä kuinka lapsen elatusapu lasketaan, lapsen asuminen, huolto ja tapaamiset muualla asuvan vanhempansa kanssa järjestetään eron jälkeen, soita Eroinfoon.

EROINFOPÄIVYSTYS
ma-to 10.00-16.00, ke 10-19, p. 020 774 9800 (hinta 0.085 euroa/puhelu + 0, 1669 euroa/minuutti (lankapuhelin ) (alv 24%) tai 0.085 euroa/puhelu + 0.1669 euroa/minuutti (matkapuhelin) (alv 24%) Neuvontaa annetaan myös PERHEAIKAA.FI -sivustolla Eron ABC -chattissa maanantaisin klo 10.00 – 11.00 osoitteessa: https://www.perheaikaa.fi/live-chat/ (HUOM! kesätauko 22.5.-31.7.).

Palvelun tuottaa Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Ero lapsiperheessä-tilaisuudesta saa tietoa ja tukea erosta selviämiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

Tilaisuuden sisältö: Tilaisuudessa on ammattilaisen pitämän alustuksen jälkeen mahdollisuus keskustella eroamiseen, vanhemmuuteen ja lapsiin  liittyvistä kysymyksistä. Ero lapsiperheessä-tilaisuudessa saa  tietoa eron vaikutuksista lapsen ja aikuisen elämään, ja miten vanhemmat voivat parhaiten tukea lasta. Tilaisuuksista saatu osallistujapalaute kertoo, että osallistujat hyötyvät tilaisuudesta, saavat vertaistukea ja rohkaisua lisätuen hakemiseen. Osallistuminen antaa toivoa omaan selviytymiseen.

Kenelle: Tilaisuudet on tarkoitettu eronneille, eropäätöksen tehneille sekä eroa harkitseville vanhemmille. Vanhemmat voivat osallistua tilaisuuteen yksin tai yhdessä. Tilaisuuteen voivat osallistua myös läheiset; kuten isovanhemmat. Ystävän voi ottaa tilaisuuteen mukaan tukihenkilöksi, jos tilaisuuteen on vaikea muutoin osallistua.

Milloin osallistua: Tilaisuuteen voi osallistua missä vaiheessa omaa eroprosessia tahansa; eroa pohtiessa , asumuseron aikaan, eron toteutumisen jälkeen. Tilaisuuteen voi osallistua vaikka omasta erosta olisi kulunut jo pidempi aika.

Miten osallistua: Tilaisuuksia toteutetaan verkossa etäyhteydellä. Etätilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen. Osallistuminen on aina maksutonta.

Katso ajankohdat apueroon.fi palveluhausta (hakusana: Ero lapsiperheessä-tilaisuus)

Osallistuiko Ero lapsiperheessä-tilaisuuteen? Anna palautetta tästä.

 

tai tämän QR-koodin avulla.

 

“Hyvä ponnahduslauta erosta eteenpäin. Tietoa tarjolla. Saa käydä useasti.”

“Kun jakaa omia ajatuksia ja kuuntelee muiden kokemuksia, huomaa ettei ole yksin!”

Miessakit ry:n Erosta Elossa on valtakunnallinen palvelu, joka tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvata lapsen ja isän suhteen jatkuminen myös eron jälkeen. Keskeisiä käsiteltäviä aiheita ovat erokriisin tunteiden käsittely, eron myötä muuttuva isyys, eron jälkeiset olosuhteiden muutokset ja  arjessa selviytyminen.

Toimintamuotoina ovat:

 • henkilökohtaiset keskustelut eroyöntekijän kanssa
 • miesten eroryhmätoiminta
 • EETU-vertaistukihenkilötoiminta
 • verkkotukeminen osoitteessa www.tukinet.ne

Erotukihenkilötoiminta on vapaaehtoista vertaistukea erotilanteessa tukea tarvitsevalle. Tukihenkilö kuuntelee, neuvoo käytännön asioissa omaan kokemukseen pohjautuen ja on vertaistukena erotilanteen tuomassa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Tukihenkilötoiminta on tasa-arvoista, suvaitsevaa ja puolueetonta. Toiminnan lähtökohtana on molempien vanhempien tärkeys lapselle. Toiminta on luottamuksellista ja vapaaehtoista sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukihenkilöä voi tavata 1-5 kertaa.

Erotukihenkilötoiminta on Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaa toimintaa, jota on tarjolla osassa jäsenyhdistyksistä.

Vanhemman palautelomake

Tukihenkilön palautelomake

Erovertaiskahvilat ovat vapaamuotoisia ja vertaistukeen perustuvia tapaamispaikkoja. Kahvilassa voi jakaa arjen iloja ja suruja toisten kanssa. Kahvilassa jutellaan usein eroamiseen sekä lapsiin ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

Tilaisuuden aikana saa jakaa omia kokemuksia eron jälkeisestä perhe-elämästä ja kuulla muiden kokemuksia, miten erilaisista tilanteista on selvinnyt ja millaisia ratkaisuja on tehnyt omassa tilanteessa. Erovertaiskahvilassa jaetaan vinkkejä toimivaan kahden kodin arkeen. Erovertaiskahvilasta saa itselleen voimavaroja ja jaksamista.

Toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin eron läpikäyneitä vanhempia.  Mukana kahvilassa voi olla myös eroauttamisen työntekijöitä tai vierailevia puhujia.

Kenelle: Erovertaiskahvila on tarkoitettu eronneille vanhemmille.

Osallistuminen: Erovertaiskahvila toimintaa toteuttaa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset sekä yhteistyötahot.

Katso tarkemmat ajankohdat apuaeroon.fi sivun palveluhausta. Hakusanat : erokahvila , erovertaiskahvila, eroinfo

“On hyvä puhua samassa tilanteessa olevien kanssa, on mukava tunnelma ja kuunteleva ilmapiiri.”

”Osallistuminen antoi toivoa omaan selviytymiseen, oli hyvä ilmapiiri ja keskustelu toisten kanssa.”

Osallistuitko tilaisuuteen? Anna palautetta TÄSTÄ

Avioerohakemus jätetään kotipaikan käräjäoikeuden kansliaan. Hakemuksen voi lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostina. Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Hakemuksen jättämisestä tuomioistuimeen alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta- ajan jälkeen puolisoiden tulee hakea lopullista avioeroa uudella käräjäoikeuteen tehtävällä hakemuksella. Jos avioeroa ei haeta viimeistään vuoden kuluessa käräjäoikeuden määräämän harkinta-ajan alkamisesta, avioero raukeaa. Puolisoiden hakeutuminen perheasioiden sovitteluun on riitatapauksissa suositeltavaa.

Lasten ja nuorten chat on tarkoitettu kaikille alle 18 vuotiaille lapsille ja nuorille.

Tule juttelemaan meidän kanssa mieltäsi painavista asioista:

 • vanhempasi ovat eronneet
 • kotona riidellään
 • seurustelusuhteessa on pulmia tai seurustelusuhde on päättynyt
 • kotona on turvatonta ja sinua pelottaa
 • kotona on väkivaltaa
 • sinua tai jotain perheenjäsentäsi on satutettu
 • Chat on auki arkipäivisin klo 15-18 sivustolla apuaeroon.fi ja ensijaturvakotienliitto.fi
 • Vastaamassa ovat Ensi- ja turvakotien liiton koulutetut työntekijät.

Vanhempien eron kokeneiden lasten vertaisryhmissä lapset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja tunteitaan muiden kanssa joilla on samankaltainen elämäntilanne. Vertaisuus on tärkeä osa ryhmien antia.

Vanhempien eroa käsitellään ikätasonmukaisesti; leikkien, piirtämisen, pelaamisen ja tarinoiden kautta. Vertaisryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan käsitellä vanhempien eroa ilman lojaliteettiristiriitaa. Ryhmien tavoitteena on auttaa lasta käsittelemään vanhempien eroon liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia. Ryhmissä tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.

Vanhempien eron kokeneille lapsille ja nuorille on tarjolla erilaisia vertaisryhmiä ja niitä järjestävät monet eri organisaatiot joissa työskennellään lasten ja perheiden kanssa. Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja.

Yksilötapaamiset on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Tapaamisissa lapsi voi työntekijän kanssa käsitellä eroamiseen ja kahden kodin arkeen ja elämään liittyviä kysymyksiä.

Tapaamiset aloitetaan joko vanhemman tai lapsen omasta aloitteesta. Tapaamisia on 1-5 kertaa. Työskentelyssä käytetään lapsilähtöisiä työtapoja.

Työskentely aloitetaan alkutapaamisella, jossa ovat mukana lapsi sekä vanhempi / vanhemmat. Alkutapaamisessa osallistujat kuulevat lisää työskentelystä ja sen toteutuksesta.

Yksilötapaamisia toteuttavat Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työn ammattilaiset, joilla on koulutusta ja kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä

Lapsen asuinkunnan lastenvalvojan tehtävänä kuuluu vanhempien avustaminen lapsen huolto, asumista tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusten tekemisessä. Lastenvalvoja varmistaa, että sopimus on lapsen edun mukainen.

Avioeron liitännäisasioissa voit saada julkista oikeusapua valtion oikeusaputoimistoissa. Tällaisia asioita ovat esim. lasten huolto ja tapaamisoikeusasiat sekä ositus. Julkinen oikeusapu on julkisin varoin annettavaa palvelua, jota voivat saada yksityishenkilöt. Palvelun maksullisuus tai maksuttomuus riippuu asiakkaan tuloista, varoista ja elatusvelvollisuudesta.
Oikeusaputoimistossa asianajopalveluja antavat julkiset oikeusavustajat. Käräjäoikeusasioissa voi avustajaksi valita halutessaan myös yksityisen avustajan joka hakee asiakkaalleen julkista oikeusapua. Lisää tietoa oikeusavusta sekä oikeusaputoimistojen yhteystietoja löydät sivulta oikeus.fi.

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton olohuonetoiminta

Yksinhuoltajien olohuoneet ovat matalan kynnyksen vertaistukiryhmiä lapsen kanssa yksin asuville vanhemmille. Osallistuminen on maksutonta.
Tavoitteena on tutustua oman asuinalueen samassa elämäntilanteessa oleviin yhden vanhemman perheisiin ja jakaa perhemuotoa yhdistäviä kokemuksia.
Lapsille on yleensä järjestetty omaa ohjelmaa. Ryhmää vetää koulutettu vertainen vapaaehtoistyönä. Ryhmät kokoontuvat mm. päiväkotien, seurakuntien tms. toimitiloissa pari kertaa kuukaudessa pari tuntia kerrallaan tai ryhmän toiveiden mukaisesti. Myös verkossa kokoontuu ryhmiä Tukinet.fi sekä Perheaikaa.fi-sivustoilla sekä Facebookissa. Lisätietoja ryhmistä:

http://www.yvpl.fi sekä
aluekoordinaattoreilta:
Uusimaa: Terhi Rapeli 040 186 3421
Länsi-Suomi: Teija Hallbäck-Vainikka 040 541 5294
Pohjois-Suomi: 1.8.2017 alkaen 050 342 2185
Itä-Suomi: Marjo Meriranta 0400 441 708

Järjestäjänä on Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Pienperheyhdistyksen olohuonetoiminta

Pienperheyhdistys ry järjestää perhekahviloita,  olkkareita ja  vertaisryhmiä yhden vanhemman perheille. (Perhekahvilat lähinnä pääkaupunkiseudulla, verkkotoimintaan ja leireihin voit osallistua mistä vain). Toiminta on avointa kaikille yhden vanhemman perheille ja lisätietoja toiminnasta löydät kotisivuiltamme, voit myös kysyä työntekijöiltämme:

https://www.pienperhe.fi/ajankohtaista/

https://www.pienperhe.fi/yhteystiedot/

Järjestäjänä on Pienperheyhdistys ry

Parisuhdeongelmiin kannattaa hakea apua. Ulkopuolinen ammattilainen voi antaa uusia näkökulmia puheyhteyden löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Seurakuntien ja kristillisten järjestöjen parisuhdekurssit ja -tapahtumat on tarkoitettu avio-, avo- tai seurustelupareille, jotka haluavat kehittää omaa parisuhdettaan ja elämäänsä tyydyttävämmäksi. Parisuhdekurssien muoto ja sisältö vaihtelevat seurakunnan mukaan. Seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä järjestetään myös monenlaisia parisuhdeluentoja ja -iltoja, joihin on helppo tulla mukaan.

Perheasioiden sovittelu on palvelu vanhemmille, jotka harkitsevat parisuhteen purkamista tai jos yhteistyö ei suju eropäätöksen tai eron jälkeen. Perheasioiden sovittelu tarjoaa ulkopuolista ja puolueetonta apua pohtimaan toimivia erojärjestelyjä, lasten tilannetta, sekä huolto- ja tapaamisoikeutta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. www.perheneuvola.fi

Eroon liittyvistä asioista voi käydä keskustelemassa kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa. Perheneuvojalle varataan aika etukäteen ja palvelua on avointa ja maksutonta kaikille (ei edellytä kirkon jäsenyyttä). Keskustelutukea saa sekä parisuhteessa ilmeneviin ongelmiin että erokriisin käsittelyyn. Perheneuvonnassa voi käydä joko yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Tapaamispaikka on ammatillista palvelua, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset toteutetaan lapsen edusta huolehtien ja lapsen näkökulmasta tarkastellen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja rakentaa lapsen ja tapaajan suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta ja rakentaa yhteistyövanhemmuutta.

Tapaamiset toteutetaan sosiaalitoimen, käräjäoikeuden tai  lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen mukaisesti.

Ensi- ja turvakotien liiton 15 jäsenyhdistystä tarjoaa sosiaalihuoltalain 27 §:n mukaista tapaamispaikkapalvelua eri puolilla Suomea. Tapaamisoikeudessa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta tavata vanhempaansa, josta lapsi asuu erillään vanhempien eron tai lapsen sijoituksen vuoksi. Tapaamispaikkatyö on vaativaa ammatillista palvelua, jolla tuetaan lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta sekä yhteistyövanhemmuutta lapsen etu ja turvallisuus huomioiden. Työmme lähtökohtana on turvallinen kohtaaminen lapselle ja aikuiselle! 

Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset laatukriteerit, joiden toteutumista seurataan ja auditoidaan säännöllisesti. Voit tutustua toimintaamme ja laatukriteereihin esitteestä (in english), josta löytyvät myös tapaamispaikkojen yhteystiedot. Voit lisäksi hakea tapaamispaikkoja palveluhausta.

Turvassa-hankkeessa (2019-2021) kehitettiin uusia auttamisen tapoja ja moniammatillista yhteistyötä vaativiin erotilanteisiin. Hanke toimi Turussa ja Mikkelissä (asiakastyö) ja Helsingissä.

Hankkeen tavoitteena oli:
– löytää tapoja lasten tukemiseen ja lapsen aseman ja osallisuuden vahvistamiseen,
– kehittää työmalleja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan selvittää lapsen toiveita, pelkoja ja mielipiteitä, kun vanhempien ero on kärjistynyt konfliktiksi,
– luoda lapsen ja vanhemman turvallisuuden varmistamiseen moniammatillinen riskiarviointiväline,
– kehittää muutokseen tähtäävä turvallinen erovanhemmuuden malli,
– kehittää turvallisia ja lapsen edun mukaisia tapaamiskäytäntöjä.

Täältä löydä lisätietoa Turvassa-hankkeesta suomeksi.
Information in english.

Vanhemman neuvo ® -vertaistukiryhmässä eronneet ja eropäätöksen tehneet vanhemmat pohtivat sitä, miten vanhempien yhteistyö toimii arjessa ja miltä se näyttää lasten näkökulmasta. Ryhmässä pyritään käsittelemään monia eroon ja sen jälkeiseen vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Pyrkimyksenä on aina yhteistyövanhemmuus ja lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin.

Eron jälkeinen vanhemmuus on jokaisella perheellä erilaista. Kuulemalla miten muut ovat järjestäneet lasten asioita eron jälkeen ja jakamalla hyviä ja toimivia käytäntöjä ryhmäläiset saavat keinoja ja välineitä omaan arkeensa. Ryhmässä saa kokemuksen, että saman tilanteen kohdanneita on paljon muitakin ja pulmiin löytyy ratkaisuja. Erona erilaisiin eroryhmiin, Vanhemman neuvossa keskitytään eroa vanhemmuuden ja lapsen näkökulmasta.

Vanhemman neuvo ® -ryhmiä järjestetään ympäri Suomea. Ryhmät kokoontuvat 8 kertaa ja ryhmä vetäjänä toimii Ensi- ja turvakotien liiton kouluttama ammattilainen.

Maksuttomia Vanhemman neuvo -ryhmiä käynnistyy vuoden 2024 aikana eri puolilla Suomea. Katso oman paikkakuntasi tilanne palveluhausta ja ilmoittaudu mukaan!

Palautetta Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmästä pääset antamaan täältä: Vanhemman neuvo -ryhmän palaute 2024 ja ruotsinkielisen palautteen pääset antamaan täältä. Palaute on arvokasta ja hyödynnämme saatua palautetta ryhmätoiminnan kehittämisessä, toiminnasta tiedottamisessa, vaikuttamistyössä ja asiakashyötyjen kuvaamisessa.

Vanhemman opas on tarkoitettu eroa harkitseville ja eroaan työstäville vanhemmille sekä heidän läheisilleen. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus vanhemmuuden katkeamattomuudesta: parisuhteen päättyminen ei päätä vanhemmuutta, vaan vanhemmuus jatkuu myös eron jälkeen.

Vanhemman opas on Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työn julkaisema kirjanen.

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.

Yksilö-, pari – ja perhetapaamisten tavoite on auttaa eronneita vanhempia erottamaan vanhemmuussuhteen jatkuminen parisuhteen päättymisestä. Työskentelyn aikana lapsen tilanne tehdään näkyväksi ja tuetaan yhteistyövanhemmuuden rakentumista vanhempien välillä.   

Palvelu on tarkoitettu eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille, heidän alaikäisille lapsilleen sekä uusperheellisille. Lapsia tavataan vanhempien toiveesta tai työntekijän aloitteesta. Asiakkaaksi voi hakeutua yksin tai yhdessä toisen vanhemman kanssa.

Tapaamistyöskentelyyn osallistuminen on vanhemmille maksutonta. Asiakastapaamistyötä toteuttavat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset.