Tälle sivulle on koottu eroamiseen ja eroauttamiseen liittyviä oppaita, kirjoja ja muita julkaisuja.

Ero lapsiperheessä -työmuodon esite

Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työmuodon esite, jossa on esitelty eri toimintamuodot ja jäsenyhdistysten tekemä Ero lapsiperheessä -työ valtakunnallisesti.

Ero lapsiperheessä – valikoima eroamista käsittelevää kirjallisuutta

Ero lapsiperheessä – kirjallisuusluettelo on avuksi, jos etsit kirjallisuutta lapsiperheen vanhempien eroon liittyen. Kirjallisuusluettelon teokset voivat antaa käytännön neuvoja eroprosessin eri vaiheisiin, vertaistukea uuteen elämäntilanteeseen sekä erityisesti välineitä käsitellä vaikeaa aihetta yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Luettelossa esitellyt kirjat voivat hyödyttää myös eronneita vanhempia ja lapsia kohtaavia ammattilaisia.

Vanhemman opas

Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon on tarkoitettu eroa harkitseville ja eroaan työstäville vanhemmille sekä heidän läheisilleen. Hyödyllisiä yhteystietoja ja lukuvinkkejä. Opas päivitetty keväällä 2020. Ensi- ja turvakotien liitto.

Check -lista eroa harkitsevalle tai eronneelle

Eroon liittyy paljon erilaisia asioita, joita on hyvä huomioida, ja joiden hoitamiseen kannattaa varata aikaa. Tähän listaan on koottu asioita, joita kannattaa huomioida riippumatta siitä millaisesta suhteesta olet eroamassa.

Ero-opas nuorilta vanhemmille

Opas on koottu yhteistyössä työntekijöiden ja vanhempien eron kokeneiden nuorten kanssa.

Välikädessä – Kirja nuorelle vanhempien erosta

Kirjassa nuoret kertovat kokemuksiaan vanhempien erosta, sen vaikutuksista elämään ja kuinka siitä selviää. Kirjaa varten olemme Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:ssä keränneet kokemuksia vanhempien eroon liittyen yli sadalta 11-20 -vuotiaalta nuorelta. Moni nuori ei ollut aiemmin puhunut erosta. Kun tuli mahdollisuus jakamiseen, löytyi paljonkin sanottavaa. Halusimme tuoda näiden nuorten kokemukset ja tarinat kuulluksi ja tueksi kaikille vanhempiensa eron kokeneille nuorille.Hinta 25€

Satu Kameleontille ja muita satuja sinulle 

Timo Harjun kirjoittama ja Nina Haikon kuvittama satukirja syntyi vainoa kohdanneiden lasten auttamiseksi. Upeasti kuvitetut, viehättävät sadut sopivat kaikille lapsille, mutta puhuttelevat erityisesti niitä, joiden vanhemmat ovat eronneet riitaisesti tai joiden vanhemmista toinen eron jälkeen vainoaa entistä puolisoaan ja lapsia.

Lilli & Miki -Uusi polku.

Tehtäväkirja lapsille  vanhempien erotessa. Tehtäväkirja on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille lapsille, joiden
vanhemmat ovat eronneet. Sen tarkoitus on auttaa lasta
käsittelemään eron tuomia muutoksia sekä eroon liittyviä
tunteita ja ajatuksia. Tehtäväkirja on tilattavissa: www.lahdenensijaturvakoti.fi (hinta 5 €).

Lapsen oikeudet erossa -korttisarjaan

Korttisarjaan on koottu kymmenen lapsen oikeuden alle vanhemmalta vanhemmalle viestejä ja vinkkejä, kuinka huomioida lapsi erossa. Myös ammattilaiset voivat hyödyntää korttisarjaa vanhempien kanssa työskentelyssä. Posteria voi hyödyntää keskustelun tukena, kun keskustelee lapsen kanssa siitä, millaisia oikeuksia hänellä on vanhempiensa ero tilanteessa.

Lapsen oikeudet & yhteistyövanhemmuus -materiaali

Materiaali perustuu Lapsen oikeudet erossa -kortteihin ja Yhteistyövanhemmuuden kolmioon. Materiaalin avulla voi vanhempaa auttaa pohtimaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja lapsi-vanhempisuhdetta lapsen näkökulmasta.

Ero puheeksi -kortti

Ero puheeksi -korttiin on koottu eri teemojen alle erilaisia ja eri tasoisia kysymyksiä, joita voi hyödyntää vanhemman kanssa erosta tai eroon liittyvistä asioista keskustellessa. Ero puheeksi-kortin on tarkoitus toimia työntekijän tukena erosta puhuttaessa.

Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarja

on Mannerheimin lastensuojeluliiton kehittämä sarja, joka on suunnattu tueksi eroaville/  eronneille vanhemmille ja heidän läheisilleen. Videot pohjautuvat tutkimustietoon, ja ne tuovat tiivistetysti esille lapsen näkökulmaa vanhempien erotessa. Videoita on saatavana myös eri kielillä. Videoita on yhteensä 5.

Guide is to provide basic information about the divorce process in Finland for English-speakers.