Tälle sivulle on koottu eroamiseen ja eroauttamiseen liittyviä oppaita, kirjoja ja muita julkaisuja.

  • Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työ julkaisee Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon -kirjasta, joka on tarkoitettu eroa harkitseville ja eroaan työstäville vanhemmille sekä heidän läheisilleen.

Ero lapsiperheessä kirjallisuusluettelo on avuksi Sinulle, joka etsit kirjallisuutta lapsiperheen vanhempien eroon liittyen. Kirjallisuusluettelon teokset voivat antaa käytännön neuvoja eroprosessin eri vaiheisiin, vertaistukea uuteen elämäntilanteeseen sekä erityisesti välineitä käsitellä vaikeaa aihetta yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Luettelossa esitellyt kirjat voivat hyödyttää myös eronneita vanhempia ja lapsia kohtaavia ammattilaisia.

Kirjallisuusluettelo sisältää vanhempien erosta kertovia lasten kuvakirjoja, lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta, aikuisen ja lapsen yhteisiin keskusteluhetkiin sopivaa kirjallisuutta sekä aikuisten tietokirjallisuutta. Mukana on myös uusperheisiin liittyvää kirjallisuutta niin lapsille kuin aikuisillekin.

Lilli & Miki -Uusi polku, tehtäväkirja lapsille  vanhempien erotessa.

Tehtäväkirja on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille lapsille, joiden
vanhemmat ovat eronneet. Sen tarkoitus on auttaa lasta
käsittelemään eron tuomia muutoksia sekä eroon liittyviä
tunteita ja ajatuksia. Tehtäväkirja on tilattavissa: www.lahdenensijaturvakoti.fi
tai toimisto@letk.fi (hinta 5 €).

Satu Kameleontille ja muita satuja sinulle on satukirja vainoa kokeneille lapsille.

Timo Harjun kirjoittama ja Nina Haikon kuvittama satukirja syntyi vainoa kohdanneiden lasten auttamiseksi. Upeasti kuvitetut, viehättävät sadut sopivat kaikille lapsille, mutta puhuttelevat erityisesti niitä, joiden vanhemmat ovat eronneet riitaisesti tai joiden vanhemmista toinen eron jälkeen vainoaa entistä puolisoaan ja lapsia.

Ero-opas nuorilta vanhemmille on koottu yhteistyössä työntekijöiden ja vanhempien eron kokeneiden nuorten kanssa.

Välikädessä – Kirja nuorelle vanhempien erosta: Minna Jaakkola ja Miia Lehtonen (2019).

Kirjassa nuoret kertovat kokemuksiaan vanhempien erosta, sen vaikutuksista elämään ja kuinka siitä selviää. Kirjaa varten olemme Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:ssä keränneet kokemuksia vanhempien eroon liittyen yli sadalta 11-20 -vuotiaalta nuorelta. Moni nuori ei ollut aiemmin puhunut erosta. Kun tuli mahdollisuus jakamiseen, löytyi paljonkin sanottavaa. Halusimme tuoda näiden nuorten kokemukset ja tarinat kuulluksi ja tueksi kaikille vanhempiensa eron kokeneille nuorille. 100 sivua. Hinta 25€

Lapsiperheiden eroauttamisen palvelut Etelä-Savon alueella 

Oppaaseen on kerätty Etelä-Savon alueen eroauttamisen palvelut. Eroauttamisen palveluiden tarkoituksena on tukea lapsiperheitä eroprosessissa. Palveluiden avulla pyritään myös takaamaan riittävä tuki vanhemmuuteen sekä lapsen kehityksen ja kasvun turvaamiseen.

 Duo Guide to Intercultural Divorce in Finland is to provide basic information about the divorce process in Finland for English-speakers.
  • Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työmuodon esite, jossa on esitelty eri toimintamuodot ja jäsenyhdistysten tekemä Ero lapsiperheessä -työ valtakunnallisesti.