Tälle sivulle on koottu eroauttamiseen ja tukeen liittyviä maksuttomia oppaita ja muita julkaisuja.

  • Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työ julkaisee Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon -kirjasta joka on tarkoitettu eroa harkitseville ja eroaan työstäville vanhemmille sekä heidän läheisilleen.
  • Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työmuodon esite jossa on esitelty työmuodon toimintamuodot sekä jäsenyhdistysten tekemä Ero lapsiperheessä työ valtakunnallisesti.

Tehtäväkirja on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille lapsille, joiden
vanhemmat ovat eronneet. Sen tarkoitus on auttaa lasta
käsittelemään eron tuomia muutoksia sekä eroon liittyviä
tunteita ja ajatuksia. Tehtäväkirja on tilattavissa www.lahdenensijaturvakoti.fi
tai toimisto@letk.fi, (hinta 5 €).

Timo Harjun kirjoittama ja Nina Haikon kuvittama satukirja syntyi vainoa kohdanneiden lasten auttamiseksi. Upeasti kuvitetut, viehättävät sadut sopivat kaikille lapsille, mutta puhuttelevat erityisesti niitä, joiden vanhemmat ovat eronneet riitaisesti tai joiden vanhemmista toinen eron jälkeen vainoaa entistä puolisoaan ja lapsia.

Lapsiperheiden eroauttamisen palvelut Etelä-Savon alueella 

Oppaaseen on kerätty Etelä-Savon alueen eroauttamisen palvelut. Eroauttamisen palveluiden tarkoituksena on tukea lapsiperheitä eroprosessissa. Palveluiden avulla pyritään myös takaamaan riittävä tuki vanhemmuuteen sekä lapsen kehityksen ja kasvun turvaamiseen.

Ero-opas nuorilta vanhemmille on koottu yhteistyössä työntekijöiden ja vanhempien eron kokeneiden nuorten kanssa.

 Duo Guide to Intercultural Divorce in Finland is to provide basic information about the divorce process in Finland for English-speakers.