Barnet vill prata stödgrupp

Barnet vill prata är en stödgrupp för barn i ålder 5 - 10år vars föräldrar är skilda. I gruppen får barnet utan att känna lojalitetskonf ...