Takaisin hakutuloksiin
Simunantie 10, Seinäjoki
Päivystävä numero: p. 050 575 0541 (24h)
Palvelu on maksuton

Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Turvakotien tavoitteena on väkivaltakierteen katkaiseminen, sen seurausten hoitaminen ja väkivallan ennaltaehkäiseminen. Turvakodit tarjoavat kriisiapua ja välittömän suojan sekä mahdollisuuksien mukaan pitkäjänteistä tukea perheväkivaltaa kokeneille.

Henkisen tuen ja avun lisäksi turvakodissa saa tarvittaessa apua käytännön asioiden, kuten esimerkiksi asuntoasioiden tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Henkilökunta on tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa.
Turvallisuuden lisäämiseksi ja väkivaltakierteen katkaisemiseksi väkivallan tekijälle tarjotaan apua Jussi-työn kautta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös pari- ja perhetapaamisia, jos ne arvioidaan turvallisiksi.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä turvakoteja on seuraavilla paikkakunnilla: Rovaniemi, Oulu, Raahe, Kokkola, Seinäjoki, Vaasa, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Turku, Pori, Vantaa ja Helsinki.

Voitte hakeutua mihin turvakotiin tahansa. Turvakotiin voi tulla mihin kellonaikaan tahansa yksin tai lasten kanssa. Sekä naiset että miehet ovat tervetulleita. Turvakodista saa myös puhelimitse keskusteluapua ja neuvontaa perheväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.