Takaisin hakutuloksiin
Suokatu 23, Kuopio
040 7522944
Palvelu on maksuton

Erityisesti Isä –toiminnassa tuetaan päihdetaustaisten tai päihteitä käyttävien isien päihteistä kuntoutumista, arjenhallintaa ja vahvistetaan heidän osallisuutta vanhemmuuteen.
Tällä hetkellä Kuopiossa on tarjolla yksilöaikoja. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota toiminnan puitteissa myös Isä – vertaisryhmätoimintaa.

Isän tukemiseen liittyvät asiat voivat olla esimerkiksi:
• käytännön kysymyksiin liittyviä asiat (mm. erotilanteissa lasten tapaamiset, tukihenkilön tarve asioiden hoitamiseen)
• tarve vahvistua vanhemmuudessa (mm. käsitellä omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita isänä, saada pohjaa kannustavaan vuorovaikutukseen suhteessa lapseen ja lapsen toiseen vanhempaan)
• käsitellä isyyden ja vanhemmuuden, sekä sen hetkisen elämäntilanteen herättämiä tunteita
• käydä läpi päihteiden käytön vaikutuksia omaan vanhemmuuteen ja tukea päihteiden käytön hallintaan tai päihteettömyyteen
• ohjataan vertaistuen tai muun tarvittavan tuen piiriin isän näin halutessa

Räätälöidään tukimuoto isän tuen tarpeiden mukaan. Toiminta voi sisältää muutaman käyntikerran tai tarvittaessa tarjota pidempikestoista tukea. Toiminta on maksutonta. Palveluun voi hakeutua itse tai tulla jonkun muun työntekijän ohjaamana.

Lisää tietoa toiminnasta ja sen kehittämistä isäerityisistä työvälineistä: https://www.kirkkopalvelut.fi/riippuvuustyon-kehittamisyksikko/toiminta/erityisesti-isa