Takaisin hakutuloksiin
Ratakatu 6, Varkaus
0407524858
Palvelu on maksuton

Erityisesti Isä – toiminnassa tuetaan päihdetaustaisten tai päihteitä käyttävien isien päihteistä kuntoutumista, arjenhallintaa ja vahvistetaan heidän osallisuutta vanhemmuuteen.

Isän tukemiseen liittyvät asiat voivat olla esimerkiksi:
• käytännön kysymyksiin liittyviä asiat (mm. ero tilanteissa lasten tapaamiset, tukihenkilön tarve asioiden hoitamiseen)
• tarve vahvistua vanhemmuudessa (mm. käsitellä omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita isänä, saada pohjaa kannustavaan vuorovaikutukseen suhteessa lapseen ja lapsen toiseen vanhempaan)
• käsitellä isyyden ja vanhemmuuden, sekä sen hetkisen elämäntilanteen herättämiä tunteita
• käydä läpi päihteiden käytön vaikutuksia omaan vanhemmuuteen ja tukea päihteiden käytön hallintaan tai päihteettömyyteen
• ohjataan vertaistuen tai muun tarvittavan tuen piiriin isän näin halutessa

Räätälöidään tukimuoto isän tuen tarpeiden mukaan. Toiminta voi sisältää muutaman käyntikerran tai tarvittaessa tarjota pidempikestoista tukea. Toiminta on maksutonta. Palveluun voin hakeutua itse tai tulla jonkun muun työntekijän ohjaamana.

Erityisesti Isä –toiminta alkoi projektina (2013 – 2016) ja jatkuu nyt pysyvänä toimintana Stean rahoituksella. Toiminta-alueina Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli ja Varkaus.  Lisää tietoa toiminnasta ja sen kehittämistä isäerityisistä työvälineistä:

https://www.kirkkopalvelut.fi/riippuvuustyon-kehittamisyksikko/toiminta/erityisesti-isa