Takaisin hakutuloksiin
Napinkuja 3 C 2, Imatra
040 564 7746​
Palvelu on maksuton

Lapsiperheiden peruspalveluiden perhetyötä voi saada, kun

  • vanhempi on ​​​​väsynyt ja/tai uupunut
  • vanhemmuudessa on haasteita
  • lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen liittyy kysymyksiä
  • arjessa selviytyminen on haastavaa
  • perheessä on muutostilanne tai äkillinen kriisi
  • lähiverkosto puuttuu
  • työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuo haasteita
Perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymiseen. Tarkoituksena on auttaa ja opastaa perheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa sekä lasten hoidossa ja huolenpidossa esim. rajojen asettamisessa tai päivärytmin hakemisessa.
Perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Perhetyö on määräaikaista ja asiakasperheelle maksutonta.