Takaisin hakutuloksiin
Kamreerintie 6, 2krs, Espoo
ma-pe klo 10-11 /  029 151 3010
Palvelu on maksuton

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa sopimusasioissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perheitä palvelevat perheasioiden yksikön lastenvalvojat.

Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu, riittävä toimeentulo ja läheinen ihmissuhde lapsen ja hänen kummankin vanhempansa välillä. Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin sekä riittävään elatukseen.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Lastenvalvoja on vanhempien välisessä neuvottelussa puolueeton lapsen edun valvoja ja ammattilainen, jonka kanssa voi tarkastella eron jälkeisten asioiden hyvää rakentamista lapsen näkökulmasta. Vanhempien tulee kuitenkin keskenään päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvoja ei voi vahvistaa vanhempien välistä sopimusta, joka olisi lapsen edun vastainen.

Vanhemmat voivat tarvittaessa myös muuttaa lasta koskevia sopimuksia.

Jos lapsen vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla tai eri valtioissa, asia hoidetaan viranomaisyhteistyönä lapsen asuinpaikan lastenvalvojan tai ulkoministeriön kanssa. Espoolainen vanhempi voi asioida oman alueensa lastenvalvojan kanssa.

Lastenvalvojilla on keskitetty neuvonta- ja ajanvarauspuhelin Espoossa

ma-pe klo 10-11 /  029 151 3010

Call-in numero palvelu 029 151 3020 / ti klo 8.30-10.00 (kyseessä on espoolaisia lapsia koskevan elatussopimuksen tai elatusta koskevan oikeuden päätöksen muuttaminen tai jatkaminen, ei  ensimmäinen elatussopimus.) Lisätietoja: Lapsen elatusavun turvaaminen | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi)

/ Ero perheessä | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi)