Takaisin hakutuloksiin
Arkistokatu 4 b, Oulu
040 6506014
Palvelu on maksuton

Kasvatus- ja perheneuvonta auttaa alle 18-vuotiaiden lasten perheitä kun:

  • vanhemmat ovat huolissaan lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai tunne-elämästä
  • perhe toivoo tukea vanhemmuuteen, perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen tai ristiriitatilanteisiin 

    Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

    Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten myönteiseen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea.

    Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan yhdessä tarvittavan psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon kanssa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.