Takaisin hakutuloksiin
Ratsutie 9, Sodankylä
040 542 4735
Palvelu on maksuton

Perheneuvola tarjoaa tukea perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolassa työskentelevät psykologi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja puheterapeutti. Lastenpsykiatrin vastaanotto on noin kaksi kertaa kuukaudessa perheneuvolassa.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä, kun
– vanhemmat ovat huolissaan lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä
– perhe haluaa apua kriisitilanteeseen
– perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
– vanhemmat harkitsevat avioeroa tai eroon liittyvät asiat huolestuttavat
– nuori haluaa keskustella mieltään askarruttavista tai painavista asioista.

Työmuotoja perheneuvolassa ovat ohjaus ja neuvonta, keskustelut, psykologin tutkimukset, yksilö-, pari- ja perheterapia sekä lakisääteinen perheasioiden sovittelu. Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, kun vanhemmat miettivät eroa tai eropäätös on jo tehty.  Se on tarkoitettu myös jo eronneille pareille, kun he yrittävät sopeutua uuteen elämäntilanteeseen tai lasten tapaamiset eivät suju.

Perheneuvolan käynnit voivat keskustelun lisäksi sisältää yhteistä tekemistä kuvan, tehtävien, pelaamisen ja leikkien kautta. Tyypillisesti työskentely perheneuvolassa on lyhytkestoista ja osin jaksottaista.

Perheneuvolan työskentely on moniulotteista sisältäen ongelmasta riippumatta perhesuhteiden ja muiden sosiaalisten suhteiden arviointia sekä muun elämäntilanteen huomioimista. Kaikissa tapauksissa ongelmat eivät ole ratkaistavissa perheneuvolan keinoin, vaan apua saatetaan tarvita erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta, vammaispalvelusta, neuvolasta tai erilaisten järjestöjen toiminnasta.