Takaisin hakutuloksiin
Turuntie 46 B, Somero, Somero
Palvelu on maksuton

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

Perhetyö on:

  • vanhemmuuden tukemista
  • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjausta
  • kodin arjen ja arjen arkirutiinien hallintaa
  • perheen toimintakyvyn vahvistamista uusissa tilanteissa
  • perheen vuorovaikutustaitojen tukemista
  • sosiaalisten verkostojen laajentamista ja syrjäytymisen ehkäisyä

Yhteydenoton perusteella sosiaalitoimen työntekijä sekä perhetyöntekijä tekevät kotikäynnin, jonka perusteella tehdään palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arvio sisältää myös läheisverkoston kartoittamisen (sosiaalihuoltolaki 43 §). Läheisverkoston kartoittamisella tarkoitetaan sen selvittämistä, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Palvelutarpeen perusteella tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan perhetyöntekijän käyntien tiheys, arvioitu kesto ja sisältö sekä muut mahdolliset palvelut. Perhetyön myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös.

Perhetyö on maksutonta.