Takaisin hakutuloksiin
Magasinsgatan 12 D, Vasa
044 7262452 eller 044 7732431
Palvelu on maksuton

I stödgruppen Barnet vill prata får barnet möjlighet att prata om de känslor som föräldrarnas separation har väckt och om förändringarna som separationen fört med sig. Genom olika aktiviteter och uppgifter behandlar vi frågor och känslor som de vardagliga förändringarna kan väcka hos barnen.

Vi ordnar kontinuerligt grupper för barn i åldrarna 6-7, 8-10 samt 11-12.

För att barnet ska kunna delta i stödgruppen behöver föräldrarna ha beslutat att separera, berättat om beslutet för barnet samt ha rett ut boendesituationen. Syskon kan delta i samma grupp om föräldrarna upplever att det funkar för barnen i fråga.

För att minimera att barnet känner lojalitetskonflikter är det viktigt att båda föräldrarna godkänner att barnet deltar i stödgruppen. För att barnet ska känna att det kan prata om sina känslor i gruppen är det viktigt att vi kan berätta att båda dess föräldrar vet om att barnet är med i gruppen samt att föräldrarna har gett lov att barnet får prata om de känslor som föräldrarnas separation väckt.

Gruppen träffas fem gånger, en gång i veckan. Utöver grupptillfällena hålls en inledande intervju samt en avslutande träff med föräldrarna/en förälder i taget. Vi strävar efter att alltid träffas samma veckodag och klockslag.

För mer information och anmälningar kontakta erotyo@vaasanturvakoti.fi

Stödgrupper för barn med skilda föräldrar ordnas med jämna mellanrum och både på svenska och finska.