Takaisin hakutuloksiin
Stenbäcksgatan 7 A, Helsingfors
25.9.–4.12.2023
045 1394034
50

Gå vidare efter skilsmässan

Separationer är vanliga och de väcker många känslor som: skam, skuld, oro, ilska och sorg. Plötsligt står du ensam med frågor som: Varför gick det så här? Vad gjorde jag fel? Hittar jag någonsin en ny partner? Hur går det för barnen?

Välkommen med på vår stödgrupp för separerade!

Gruppen ger dig möjlighet att bearbeta skilsmässan så att du kan gå vidare med ditt liv och bygga upp en ny meningsfull tillvaro för dig och dina barn.

Vi kan hjälpa dig att öka förståelsen för vad som ledde till skilsmässa och hitta redskap för att möta de känslor en separation väcker. Tillsammans diskuterar vi också hur du kan gå från att se separationen enbart som en kris till att se hur den kan leda till personlig utveckling. Att det delade föräldraskapet fortsätter trots att parförhållandet tagit slut är ett annat viktigt tema.

”Materialet har varit jättebra. Det har gett nya saker att reflektera över varje vecka.” 

”Jag har fått mod och styrka att känna och vara mig själv.” 

Tid: måndagar 25.9-4.12.2023 kl. 17.30-19.30

Plats: Stenbäcksgatan 7 A, Helsingfors

Information: Pia Graniittiaho, tfn 045 1394034, pia.graniittiaho@bvif.fi

Anmälningar: https://link.webropol.com/s/stodgruppseparation