Takaisin hakutuloksiin

 Stödsamtal för dig som skilt dig eller just nu är mitt i en separation 

Barnavårdsföreningen erbjuder upp till 10 kostnadsfria stödsamtal för dig och/eller dina barn som genomgått eller genomgår en skilsmässa. Då vi träffas första gången kartlägger vi din livssituation så att vi under de återstående samtalen kan gå in på det som stöder just dig. 

Gå vidare efter skilsmässan 

En skilsmässa kan vara upprivande för både föräldrar och barn, och både vuxna och barn reagerar på förändringenVi kan hjälpa dig att öka förståelsen för vad som ledde till separationen och hitta redskap för att möta de känslor en separation väcker. Tillsammans diskuterar vi också hur du kan gå från att se separationen enbart som en kris till att se hur den kan leda till personlig utveckling. Vi erbjuder en möjlighet att stanna upp och reflektera över vad just du behöver för att komma vidare i din skilsmässoprocess.  Speciellt barnen behöver dig som förälder för att kunna anpassa sig till den nya vardagen. Att det delade föräldraskapet fortsätter trots att parförhållandet tagit slut är ett annat viktigt tema.  

Vi erbjuder också barnen en plats att uttrycka sina upplevelser och känslor. 

Vi kan träffas i Pargas, Raseborg och huvudstadsregionen, men också via videosamtal som inte begränsar till en viss bostadsort. 

För tidsbokning och frågor kontakta: 

Pia Graniittiaho , sakkunnig inom barn- och familjearbete 

tfn 045 1394034, pia.graniittiaho@bvif.fi