Takaisin hakutuloksiin

Separationsarbete i barnfamiljen har som mål att erbjuda hjälp och stöd till familjer där föräldrarna har separerat eller funderar på att separera.

 

Våra tjänster:

  • Separationsarbetets enskilda stödsamtal, parsamtal samt familjesamtal
  • Barnet vill prata – kamratstödsgrupper för barn
  • Föräldrastöd – kamratstödsgrupper för vuxna
  • Chat-tjänster inom separationsarbete
  • Konst & känslor – grupp för ungdomar

 

Samtalsstödet inom Separationsarbete är till för alla som berörs av föräldrarnas separation: föräldrarna enskilt eller tillsammans samt familjens barn och ungdomar. Samtalsstödet ges i separationsprocessens alla faser, då man överväger att separera eller när beslutet redan är taget. Det kan även ha gått flera år sedan separationen. Samtalen är konfidentiella och vi strävar till att ge en samtalstid inom en vecka efter att klienten tagit kontakt.

 

Med barn och unga hålls åldersrelaterade samtal; med små barn behandlas känslor med hjälp av sagor, uppgifter och lekar.