Barnet vill prata stödgrupp

Barnet vill prata är en stödgrupp för barn i ålder 5 - 10år vars föräldrar är skilda. I gruppen får barnet utan att känna lojalitetskonf ...

Samtalsstöd vid separation

Vid samtal om separation kan du konfidentiellt prata med en sakkunnig om känslor, tankar eller saker som du oroar dig över.