Takaisin hakutuloksiin
Taidetehtaankatu 4 C, Porvoo
019 520 4991
Palvelu on maksuton

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö palvelee asukkaita Askolasta, Loviisasta, Lapinjärveltä ja Porvoosta perheoikeudellisissa asioissa.

Palveluihin kuuluvat

 • lasten sopimusasiat (huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus)
 • isyysasiat ja DNA-testit
 • perheasioiden sovittelu
 • olosuhdeselvitykset käräjäoikeuteen
 • tapaamispaikkatoiminta sekä
 • adoptioasiat.

Östra Nylands familjerättsliga enhet betjänar invånarna i Borgå, Lovisa, Lappträsk och Askola i familjerättsliga ärenden.

Till servicen hör

 • barnens avtalsärenden (vårdnad, boende, umgängesavtal och underhåll)
 • faderskapsärenden och DNA-test
 • medling i familjeärenden
 • utredningar till tingsrätten vid vårdnadstvister
 • träffplatsverksamhet och
 • adoptionsärenden.