Varamummo – Varakummi -toiminta

Tarve varamummolle/kummille voi syntyä, jos vanhempi kokee, että lähipiirissä ei ole riittävästi läheisiä ihmisiä, joilta pyytää apua. ...