Erosta kertominen lapselle on yksi koskettavimmista kokemuksista vanhemman kasvatustehtävässä. Lapsen hämmennyksen, pettymyksen ja surun kohtaaminen voi olla vanhemmalle haasteellinen tilanne oman erokriisin keskellä.

Lapsen on hyvä olla selvillä perheen tilanteessa tapahtuvista muutoksista, erityisesti niistä asioista, jotka koskevat häntä itseään. Lapsen valmistelu muutokseen tarkoittaa, että eropäätöksestä kerrotaan lapselle, eikä kukaan perheenjäsen vain katoa yhteisestä kodista pois. Lapsen suhtautumiseen vanhempien eroon vaikuttaa paljon se, miten erosta puhutaan ja miten lasta valmistellaan asiaan. Videon tarkoituksena on herättää vanhempia miettimään miltä asia näyttää lapsen näkökulmasta silloin, kun erosta ei ole puhuttu asiallisesti, rehellisesti ja yhdessä.

Erosta kannattaa kertoa lapsille siinä vaiheessa, kun päätös on tehty ja varma. Vanhempien tulisi miettiä etukäteen yhdessä, mitä lapsille tilanteesta kerrotaan ja mitä kerrotaan eropäätöksen syiksi. Paras olisi, jos vanhemmat kykenisivät myös yhdessä kertomaan lapselle tulevasta erosta. Lapsen ikä vaikuttaa siihen, miten ja millaisista asioista hänelle kerrotaan. Vanhempien erotarinan tulisi olla yhtenäinen eikä se saisi mitätöidä kummankaan vanhemman arvoa lapsen silmissä.

Erosta tulisi kertoa rehellisesti ja asiallisesti, jotta lapsi ei joudu rakentamaan selityksiä omassa mielessään. Liian yksityiskohtainen kuvaus parisuhteen ongelmista ja eron syistä ei kuitenkaan kuulu lapselle. Erosyiksi voi kertoa esimerkiksi aikuisten väliset erimielisyydet tai se, että ettei enää ollut hyvä olla ja asua yhdessä. Toista vanhempaa ei tule syyllistää päätöksestä tai eroon johtaneista syistä lasten kuullen.

Lapselle on tehtävä selväksi, että ero ei ole lapsen syy tai johdu lapsen toiminnasta tai käytöksestä. Lapsen turvallisuutta tukee, kun hänelle kerrotaan, että häntä rakastetaan ja hänestä huolehditaan erosta huolimatta. Erosta kerrottaessa olisi myös hyvä olla valmiina ainakin joitakin ajatuksia siitä, millä tavoin lasten asiat jatkossa hoidetaan.

Lapsen näkökulmasta vanhempien ero muuttuu todeksi toisen vanhemman muuttaessa pois yhteisestä kodista tai lapsen muuttaessa toisen vanhemman kanssa uuteen kotiin. Kun erilleen muutto lähestyy, on tärkeää, että molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus viettää aikaa lapsen kanssa, puhua hänen kanssaan ja vastata lapsen kysymyksiin. Vanhempien tulisi osoittaa lapselle sanoin ja teoin, että molemmat rakastavat häntä. Kannattaa myös sanoa ääneen, että lapsella on edelleen lupa rakastaa kumpaakin vanhempaansa.