Takaisin hakutuloksiin

Samtalsämnena i chatten är parförhållandet som tagit slut, hur klara sig igenom skilsmässan, föräldraskapet efter separationen och frågor som berör barnets ställning och hens rätt att bli sedd.

I chatten som sker på tumanhand kan du diskutera med en professionell om t.ex. din egen eller barnets situation, eller fråga om service och hjälp som finns att få i samband med separationen.

I chatten kan du dela bekymmer och svårigheter som handlar om familjens situation och barnens välmående och anpassning till den nya livssituationen. Du kan också fråga om praktiska saker som kommer upp i samband med separationen. Chatten är avsedd också för närstående till dem som skiljer sig

I chatten kan man delta anonymt och utan att registrera sig.

Chatten är öppen varje torsdag klockan 12-14.

Mer information: https://apuaeroon.fi/info/chat/